ลดการฉ้อโกง และลดความเสี่ยงทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

ลดการฉ้อโกง และลดความเสี่ยงทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

จำนวนคนดู 89 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ลดการฉ้อโกง และลดความเสี่ยงทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ปัญหาอันเนื่องมาจากความผันผวนของเรื่องที่เกี่ยวกับเงินตรา ความเสี่ยงและการฉ้อโกงในเรื่องการชำระเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของการบริหารองค์กรให้เกิดความแน่นอนต่อรายได้หรือต้นทุนของการซื้อขาย


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของหลักสูตร

การบรรยายพร้อมเอกสารประกอบ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

* ความเสี่ยงจากส่วนผสมการตลาดไม่สอดคล้องกับการจัดซื้อระหว่างประเทศ

* ความเสี่ยงในข้อตกลงในการชำระเงิน

* วงเงินสินเชื่อมีไม่ครบ 6 แบบ

* การระมัดระวังการฉ้อโกง (Fraud)จากช่องโหว่ของกฎระเบียบการชำระเงิน

* ความเป็นอิสระของเอกสารที่นำมาใช้เป็นฐานเริ่มสัญญา

* ใช้ตราสาร L/C อย่าให้อำนาจชำระเงินอยู่ในมือผู้ซื้อไม่ควรเรียกร้องเอาเอกสารที่ Applicant ออก

* ผู้ซื้อเสี่ยงจาก Advance Payment ผู้ขายไม่ยอมส่งสินค้า แก้อย่างไรดี

* ผู้ขายป้องกันความเสี่ยงจากการขายเงินเชื่อ Open Account ด้วย BPO:New Supply Chain Finance

* ปัญหาจากดอกเบี้ยในการตัดสินใจซื้อขายของบางประเทศ (Problem of Interest Charges)

* ความเสี่ยงจากการทุจริตฉ้อโกงของพนักงานหรือผู้บริหาร (Internal Corruptions)

* ความเสี่ยง Incoterms ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการในสัญญาขนส่งถึงปลายทางของผู้ซื้อ

* แก้ปัญหาค่าเช่าคลัง และสินค้าเสียหาย เมื่อพาหนะมาถึงท่าเร็วกว่า Shipping Documents

* เวลาในการชำระเงิน แบบ UPAS หรือ as if drawn at sight ต้องจัดการต่างจาก a sight ธรรมดา

* ความเสี่ยงทางการตลาดเกี่ยวกับ Seller's Usance Risk/Interest and Discount Rates

* อำนาจในการชำระเงิน และ L/C เทียม (Pseudo L/C) ผู้ขายควรหลีกเลี่ยง

* ผู้รับความเสี่ยงภัยในการประกันภัยขนส่งสินค้า และผู้รับประโยชน์

* จำนวนเงินที่เหมาะแก่การคุ้มความเสี่ยง วันที่เริ่มคุ้มครอง และ Clauses ที่ต้องระบุในเอกสาร

* ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องจัดการด้วยสัญญา Spot-Forward & Option Contract

* Correspondent Bank ที่จะออกตราสารการเงิน ตั๋วแลกเงิน หรือหนังสือค้ำประกัน

* การป้องกันผู้ซื้อขอรับเอกสารไปออกสินค้าดดยไม่กลับมาชำระเงิน

* ปัญหาจาก Country Risks, Political Risk, Counter Party Risks, Force Majeure Risks และระวังการลงโทษและปิดล้อมทางเศรษฐกิจ (Embargo and Boycott) ของบางประชาคม

* การคำนวนราคาเสนอซื้อขาย ECS: Export Costing Sheet

* ลดปัญหาการออก Invoice มีราคามากกว่า L/C และการเลี่ยงความผิดจาก Excess of Drawing

* ปฏิบัติอย่างไรกับ Invoice value: Discount, Reduction ad advance amount deducted

* วิธีคำนวนวันครบรอบกำหนด ตั๋วแลกเงิน และวิธีการสั่งจ่าย (B/E Maturity Date and How is Drawn)

* ผลดีและผลเสียจากการระบุให้ทยอยส่งเป็นงวด (Effective of Amount under instalment schedule)

* Shipping Marks ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการลักขโมย

* การแยกราคาให้ชัด (Break Down Value) ในบัญชีราคาสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการ Declare value

* การทำคำรับรองให้รวดเร็ว ด้วยถ้อยคำ Self-Certification ที่ถูกต้อง

* AEO: Authorized Economic Operator ช่วยให้ได้รับความสะดวกจากศุลกากร

* อัตราร้อยละที่ต้องบวกเพิ่มในการส่งออกและนำเข้ามาจากกฎระเบียบใดกันแน่

* การทำประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินค่าสินค้าส่งออก (Export Insurance)

* ผลักภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร (Banking Charges and Commission)

* ถามตอบตลอดการสัมมนา


วิทยากร

วิทยากร

อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิชา “กฎระเบียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมนา, จัดซื้อ
โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
3500บาท
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์ อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ และ ภาพลักษณ์ขององค์กร
Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล
3800บาท
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้....อย่างไร  พนักงานขายของท่าน สามารถเรียกลูกค้า และต้อนรับลูกค้าของท่านได้อย่างประทับใจหรือไม่ ?  พนักงานขายของท่าน สามารถเปิดการขาย ตอบข้อโต้แย้งและปิดการขายได้ดีเพียงใด ?  พนักงานขายของท่าน สามารถสร้างยอดขายและกำไรให้บริษ
การขายอย่างมืออาชีพเพิ่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย
3800บาท
การบรรลุเป้าหมาย พิชิตยอดขาย ได้ส่วนแบ่งของตลาด คือ ผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจ พนักงานขาย คือ บุคคลสำคัญ ผู้ซึ่งสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจ นำความสำเร็จมาสู่ท่าน เตรียมพร้อม และพัฒนา เพิ่มกลยุทธ์ สร้างทักษะให้แกร่ง ปฏิบัติงานขายได้
Service Mind การบริการด้วยหัวใจ
3500บาท
หลักสูตร Service Mind การบริการด้วยหัวใจ เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ ล้วนมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะด้านการบริการ หลักสูตร การบริการมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง จนถึงระดับสูง ซึ่งหลักสูตรเบื้องต้นที่จะช่วยปูพื้นฐาน
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา
3900บาท
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1) เตรียมพร้อมสำหรับการทำกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษา 2) นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ 3) แนวคิดสู่ความสำเร็จของการขายที่ปรึกษา 4) ความสำคัญของการวาง
สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุตยอดนักบริหารทีมขาย
3800บาท
นักขายไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ ยิ่งนักขายที่ดีแล้วยิ่งต้องรักษาไว้กับองค์กรให้ได้ หลักสูตรนี้มุ่งที่ การพัฒนา นักขาย และรักษานักขายไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว
เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย การขายเชิงวิเคราะห์
3800บาท
 ถ้าคุณเป็นนักขายที่เคยทำงานหนัก แต่เจอรูรั่วในระบบการขาย  ถ้าคุณเป็นนักขายที่อยากก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพในอีกระดับหนึ่ง  ถ้าคุณอยากจัดระบบระเบียบ อยากบริหาร “การขาย” ของตนเอง ....นี่คือหลักสูตรสำหรับคุณ....
ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน
3900บาท
หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และนำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงิน การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสร
การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
3,900บาท
ทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถจัดซื้ออะไหล่แลจ้างงานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามรถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด