การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนคนดู 122 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบการถึงความจำเป็นที่ต้องขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สามารถขจัดความสูญเปล่าอกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมืออาชีพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างกับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
ความหมายและแนวคิดของ Lean

ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management

ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement

ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean

หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”

วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า

วิเคราะห์กิจกรรมที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าแต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี

วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR ถึง PO, PR ถึง GR, PR ถึง Payment

วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ

ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำในการจัด Workshop ในที่ทำงานของท่านเพื่อหาและขจัด waste ในกระบวนการ Procurementอภิปราย ชี้แนะ สอบถาม

วิทยากร
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS
คำค้นประกาศนี้ Tags: จัดซื้อ, จัดจ้าง, ฝ่ายจัดซื้อ
Customer Service Improvement การปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
3700บาท
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือภาคธุรกิจใดในโลกนี้ ก็ไม่อาจหลีกหนี "การให้บริการลูกค้า (Customer Service)" ได้ เพราะ "งานบริการ" มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ แม้แต่ระบบขององค์กรเป็นสากล ก็ให้ "ความสำคัญ" อย่างเช่นระบบ ISO 9000 เป็นต้น ก็ระบุไว้อย่างชัดเ
โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
3500บาท
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์ อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ และ ภาพลักษณ์ขององค์กร
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Sales 4.0
6800บาท
เคล็ดลับระเบิดยอดขาย ให้โดนใจลูกค้ายุค 4.0 ประเทศเริ่มเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เน้นความเป็น Digitalization
เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง
3,900บาท
นักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
อบรมหัวข้อ Affiliate Marketing
6890บาท
หากคุณมองหาการสร้างรายได้จากออนไลน์ที่ไม่ต้องลงทุนสต๊อกสินค้า ไม่ใช่ MLM ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ ธุรกิจแนวใหม่ที่หลายคนมองหา
อบรม หลักสูตร Marketing Analysis in Action
6800บาท
การวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด เครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้ได้จริง
The Art of Managing Your Sales Team
19500บาท
“ในโลกการทำงาน ตัวคุณเก่งอย่างเดียวไม่ได้ คุณต้องสร้างทีมให้เก่งเหมือนคุณด้วย ถ้าหัวหน้าเก่งคนเดียว หัวหน้าก็คงจะทำงานคนเดียวได้ แต่การทำงานทุกอย่างต้องอาศัยทีม ถ้าทีมเก่งงานก็จะไปต่อได้ดีและรวดเร็ว” (เครดิต: มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, ผู้ก่อตั้ง Facebook)
บริหารช่องทางการขาย MODERN TRADE ในยุค Marketing 4.0 ให้รอด
11800บาท
มุ่งเน้นพัฒนาและใช้พรีเซนเทชั่นเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยรู้หลักการและทดลองปฏิบัติจริง
การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถ อยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นหมายถึงความได้เปรียบในทุกๆด้าน ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่งขันได้ เช่น เรื่องคุณภาพ ทั้งการให้บริการ และคุณภาพของสินค้า หรือต้นท