การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนคนดู 423 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบการถึงความจำเป็นที่ต้องขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สามารถขจัดความสูญเปล่าอกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมืออาชีพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างกับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
ความหมายและแนวคิดของ Lean

ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management

ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement

ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean

หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”

วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า

วิเคราะห์กิจกรรมที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าแต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี

วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR ถึง PO, PR ถึง GR, PR ถึง Payment

วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ

ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำในการจัด Workshop ในที่ทำงานของท่านเพื่อหาและขจัด waste ในกระบวนการ Procurementอภิปราย ชี้แนะ สอบถาม

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จัดซื้อ, จัดจ้าง, ฝ่ายจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด