สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เรียนโทอิค หลักสูตรเร่งรัด

เรียนโทอิค หลักสูตรเร่งรัด
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครงาน โดยการทดสอบจะเน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก คะแนนเต็ม 990 คะแนน คะแนนTOEIC ใช้สำหรับยื่นร่วมกับใบสมัครงานในงานการบิน งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานขนส่ง งานการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ รวมไปถึงบริษัทเอกชนอื่น ๆ การเตรียมความพร้อมในการสอบโทอิค จะทำให้ได้คะแนนสอบสูงในระดับที่ผู้สมัครงานต้องการ


คอร์สอบรม TOEIC นี้เป็นหลักสูตรเร่งรัด เรียนจบภายใน 2 วัน แถมคอร์สออนไลน์เทคนิคการอ่านเพื่อทำข้อสอบใน Part 7- Reading Comprehension ฟรี จึงเป็นคอร์สที่คุ้มค่า เน้นสอนทั้งเทคนิคและเนื้อหา เพื่อให้เข้าใจหลักไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับทำข้อสอบโดยเฉพาะ มีเอกสารประกอบการเรียนและซีดีแจกให้ผู้เรียนฟรี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทบทวน และฝึกเพิ่มเติมภายหลังจากที่เรียนจบคอร์สแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบ


วันที่จัดงาน
- รอบที่ 1 เสาร์ และอาทิตย์ที่. 4-5 ส.ค.61


 

- รอบที่ 2 เสาร์ และอาทิตย์ที่ 18-19 ส.ค. 61


- รอบที่ 3 เสาร์ และอาทิตย์ที่ 1-2 ก.ย. 61


- รอบที่ 4 เสาร์ และอาทิตย์ที่ 15-16 ก.ย. 61

***ท่านสามารถเลือกวันที่และรอบได้ตอนที่สำรองที่นั่ง


หัวข้ออบรมสัมมนา
Listening

Part 1: Photographs รูปภาพแต่ละแบบ มีเทคนิคการโฟกัสที่ต่างกัน

Part 2: Question-Response เรียนรู้คำถามแบบต่างๆ เทคนิคฟังเฉพาะ Key Words

Part 3: Short Conversation ใครพูดอะไร ต้องฟังตรงไหน คำถามภาพรวม คำถามเจาะจง

Part 4: Short Talks ฟังประกาศแบบต่าง ๆ เช่น weather forecast, speeches, announcements

Grammar

Parts 5&6: Sentence & Text Completion คัดมาเฉพาะที่ออกสอบบ่อย

                 G1         Word Forms - Nouns, Adjectives, Adverbs

                 G2        Verb Form - Finite Verb - Agreement, Tense, Voice

                 G3        Verb Form - non-Finite Verb - Infinitives, Gerunds, Participles

                 G4        PPCR - Pronouns, Prepositions, Conjunctions, Relative Clauses

Vocab and Reading (Online)

Part 7: Reading Comprehension เรียนออนไลน์ สามารถเรียนได้ Free

             Vocab - Fundamental, High Frequency Words for TOEIC, Vocab Skills

             Reading - Reading Skills, Question Types, Passage Types

วิทยากร
สอนโดยวิทยากร 2 ท่านซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนนักศึกษาเพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยมาหลายปี และติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญข้อสอบโทอิคโดยเฉพาะ สามารถถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นและเทคนิคที่ใช้ในการทำข้อสอบได้ในระยะเวลาสั้นๆ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องสอบโทอิคเพื่อใช้เป็น exit examination

2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการคะแนนโทอิคเพื่อสมัครทำงานในบริษัทเอกชน ในระดับคะแนน 600+

3. บุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน แต่ต้องสอบโทอิคเพื่อใช้ในการทำงาน


สถานที่จัดงาน
NAPLAB Coworking Space จุฬาฯ ซอย 6

BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ทางออก 2


ดูแผนที่ได้ที่ https://www.facebook.com/NapLab-808498162583752/


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,800.00 บาท 1,800 บาท ต่อท่าน ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียนและซีดีแล้ว


โปรโมชั่น สมัครเรียนพร้อมกันตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปลดค่าเรียน 5%


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:The New TOEIC TUTORIAL SCHOOL
ชื่อผู้ติดต่อ:สมใจ ศรีมงคลทิพย์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :064 9714554

หากท่านต้องการสมัคร เรียนโทอิค หลักสูตรเร่งรัด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) โดยวิทยากรมืออาชีพ ในวันที่ 27 มิถุนายน รับประกันคุณภาพ โดย HRDZENTER
7000บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
4500บาท
ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษ
3500บาท
การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานเป็นทั้งกระบวนการและทักษะที่ผู้ที่เป็น "นายคน" ต้องทำให้ได้ดี เพราะเป็น "ประเด็นสำคัญ" ต่อผู้ถูกประเมินอันส่งผลถึงการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการลงโทษ ซึ่งผู้ที่เป็นผู้แจ้งการประเมินผลงาน ต้องมี "เทคนิค" แ
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได้รับความร่วมมือ นอกจากจะส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กร ยังจะส่งผลให้ลูกค้าได้สัมผ
3900บาท
ร่วมอบรมกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ Professional Negotiation Skill ยิ่งสมัครมาก ยิ่งลดมาก
4000บาท
Systematic Thinking คือการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถคิด และทำงานอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี
3900บาท
รู้สึกไหมครับว่า ปัจจุบันนักขายที่อยู่ในสังกัดของเราที่พึ่งเข้ามาทำงานใหม่ ทำไมอยู่ในโลกการขายได้ไม่นาน อีกทั้งบางครั้งนักขายที่อยู่ได้เพราะระบบในองค์กรเราเป็นแบบทีมซึ่งเอาไว้แชร์รายได้ ทั้งๆ ที่นักขายบางคนอาจจะทำงานได้มากกว่าที่เป็น แต่กลับเสียโอกาสไป นั
3900บาท
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกปฏิบัติWorkshop กับหลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ Professional Negotiation Skill ในวันที่ 27 มิถุนายน 61 นี้ ยิ่งสมัครมากยิ่งลดมาก