บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

รหัสหลักสูตร: 54250

จำนวนคนดู 1091 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอามาก ๆ เห็นจะเป็นกิจการที่มีสินค้า หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสายพันธ์ที่ต้องจัดการ ความวุ่นวายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณ และกิจการจำนวนไม่น้อยมีการขายทั้งในระบบและนอกระบบ ปะปนกันอยู่ในเนื้อเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมายในการทำบัญชี ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ทำให้ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจ และรายการที่มักถูกตรวจเป็นประเด็นความผิดของผู้ประกอบการอยู่เสมอคือ สินค้าคงเหลือ ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียเบี้ยปรับกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ประกอบการ ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรกับบัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร


หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น

 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 31 เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

 สิ่งที่ต้องทำเพื่อความถูกต้องของการบันทึกสินค้าคงเหลือ

 ประเด็นปัญหาที่เกิด และแนวทางแก้ไข

- สินค้าคงเหลือเกินกว่า รายงานสินค้าคงเหลือ

- สินค้าคงเหลือน้อยกว่ารายงานสินค้าคงเหลือ

- การนำสินค้าที่ไม่ผ่าน Spec ไปทำการส่งเสริมการขาย

- สินค้าตกรุ่น ล้าสมัย ขายไม่ออก ชำรุด เสียหาย ยืมไปจำหน่าย ทดลองใช้ นำไปเป็นตัวอย่าง

- ปัญหากรณีมีการขายควบ จะลงบันทึกบัญชีอย่างไร เช่นมีสินค้า มากว่า 1 อย่างอยู่ในแพคเดียวกัน

 การตีราคาสินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบ

 การเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มและการรับผิด

 การเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดตามหลักภาษีอากร

- การบันทึกสินค้าคงคลัง

- การกำหนดแผนงานตรวจนับ

- การตรวจนับแบบต่าง ๆ

- ปัญหาในการตรวจนับและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

- การบันทึกการตรวจนับ

 ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการตรวจนับ

- การตรวจแบบสุ่มนับและตรวจนับแบบวนรอบ

- การตรวจปริมาณสินค้าจากรายงาน

- ฯลฯ

 จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและรูปแบบของรายงานตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 การบันทึกบัญชีสินค้า และการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

- การจำหน่าย การขาย การทำการส่งเสริมการขาย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งสรรพากรถือว่าเป็นการขาย มีขั้นตอนในการบันทึกบัญชีอย่างไร

- การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต็อกสินค้าที่ถูกต้อง

 ถามตอบ


Sponsored
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้...

ดูรายละเอียด
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การบรรยายภาคทฤษฎี ระยะเวลาการอบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00 น. หลักกา...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การตรวจนับสินค้า