หลักสูตร การบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบลีน (Lean Office Management)

รหัสหลักสูตร: 67109

จำนวนคนดู 464 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบลีน (Lean Office Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การบริหารจัดการสำนักงานแบบลีนนั้นจะหมายถึงการนำเอาหลักการลีนซึ่งใช้ในระบบการผลิต (Lean manufacturing) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่และระบบการทำงานในสำนักงาน เพื่อให้ระบบการบริหารการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ เกิดคุณค่ามากขึ้นให้เกิดการไหลของงานและระบบการสื่อสารภายในสำนักงานได้รวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นด้วยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพที่เพียงพอและปฏิบัติงาน และสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ทันตามที่กำหนดได้อย่างสม่ำเสมอสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานลดเวลาในการปฏิบัติงานให้ต่ำอย่างเหมาะสมได้เพื่อสร้างผลกำไรและความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มคุณค่าให้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้ความรู้สร้างทักษะความเข้าใจในปรัชญาความหมายเป้าหมายวัตถุประสงค์และเครื่องมือของต่างๆ ของการบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบลีน
 2.  เพื่อให้มีความสามารถในการบรรลุผลการดำเนินงานในการบริหารสำนักงานด้วยระบบลีนได้อย่างต่อเนื่อง
 3.  เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในสำนักงานอย่างได้ผล
 4.  เพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่มคุณค่าให้กับการปฏิบัติงานภายในสำนักงานได้อย่างต่อเนื่อง
 5.  เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานในสำนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานมากขึ้น
 6.  เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานและสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ทัน และเพียงพอตามที่ลูกค้าต้องการ
 7.  เพิ่มเพิ่มผลกำไรในการดำเนินงานและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
 1.  การบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบลีน (Lean Office) คืออะไร หลักการ ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ
 2.  การเพิ่มคุณค่า (Values) และการลดความสูญเปล่า (Wastes) ที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน
 3.  สายธารแห่งคุณค่าในสำนักงาน (Value Stream Mapping in Office)
 4.  ขั้นตอนการนำระบบลีนมาใช้ภายในสำนักงาน (Lean Office Steps)
 5.  เครื่องมือระบบลีนที่ใช้ภายในสำนักงาน (Lean Office Tools)
 6.  การวัดผลสำเร็จจากการใช้ระบบลีนในการบริหารจัดการสำนักงาน
 7.  กรณีศึกษาตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบลีนมาบริหารจัดการสำนักงาน


ลักษณะการเรียนรู้

 •  การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา, การทำ Workshop


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบลีน (Lean Office Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Lean Office Management, การบริหารจัดการสำนักงาน, Lean Office, Lean Office Tools

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด