อบรมฟรี Food Innovation Trends จับเทรนด์ธุรกิจพิชิตใจผู้บริโภค

จำนวนคนดู 1096 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี Food Innovation Trends จับเทรนด์ธุรกิจพิชิตใจผู้บริโภค
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เป็นหลักสูตรที่เน้นลงมือปฏิบัติจริงแบบเข้มข้น ซึ่งสอนให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง เขียนแผนธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ ฝึกการหานวัตกรรมด้านการตลาดใหม่ ๆ ฝึกคิดไอเดียในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอาหารที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Food Innovation ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม" ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในสาขาการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต


นอกจากนี้ ยังฝึกกระบวนการคิด เพื่อให้เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางหรือที่เรียกว่า Design Thinking ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทดสอบและพัฒนาเพื่อหาแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตลาดได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
- Future Food เจาะลึกเทรนด์ธุรกิจอาหารในอนาคต

- ทิศทางอาหารปี 2562 จะเป็นอย่างไร

- นวัตกรรมสำคัญแค่ไหนกับธุรกิจอาหารและทำไมผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำมาใช้

- เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการต้องเข้าให้ถึง

- ทางเลือกทางรอดของธุรกิจอาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้

- ผ่าแนวคิดการตลาดของ 2 ผู้ประกอบการ กับการหยิบนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจให้เติบโต

- วิธีปรับตัวและก้าวตามกระแสอย่างไรให้ธุรกิจอยู่ยั่งยืน

*พร้อมเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานด้านนวัตกรรมที่จะช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตแบบก้าวกระโดด*

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Food Innovation Trends

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด