registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

Train the Trainer เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ

จำนวนคนดู 181 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Train the Trainer เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

หลักสูตรเทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดยเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ

2. เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรจากการฝึกปฏิบัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาสำคัญ (Training Courses)

ส่วนที่หนึ่ง ข้อคิด ควรคำนึงถึง

• ปรับทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องการเป็นวิทยากร

• เสริมสร้างความพร้อมก่อนลงสนาม

• เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนำไปสอน

• การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ

• เทคนิคการสร้าง One Slide แบบมืออาชีพ

• 15 นาทีแรกในการสอนงาน

ส่วนที่สอง ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอ

• บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน

• ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

• เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

• พูดดี หรือพูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

• สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

• เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

• เทคนิคการประเมินผลหลังการสอน

• การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัว

• ฝึกล็อคสายตาผู้ฟัง

• การนำเสนอต่อหน้าชุมชน

• การสรุป และตอบคำถาม

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการดำเนินการ

1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 40 %

2. กิจกรรมกลุ่ม Work Shop / ฝึกปฏิบัติจริง 60%

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, Train the Trainer, วิทยากรมืออาชีพ
หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่รวมถึงเข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เจรจาต่อรอง และปิดการขายสำหรับนักขายGen Y
3900บาท
เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ โดยเน้นระดับที่ผ่านงานขายมาเบื้องต้นและต้องเผชิญกับลูกค้าหลากหลายวัย
หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ
6500บาท
บางครั้งการประเมินผล KPIs อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน ? วิทยากรเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
สัมมนา ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน
3900บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นใ
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก” พลาดไม่ได้! สำหรับผู้ประกอบการและ ผู้สนใจเรื่องธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องสำอาง
หลักสูตร TRAIN THE TRAINER
3900บาท
หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อใ
การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
7800บาท
พิเศษ สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ลดเหลือเพียงท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น หลักสูตร 2 วัน พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)
3900บาท
KPI ไม่ได้เอาท์อย่างที่คิด !! KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุค