เจาะลึกการประยุกต์ใช้ Software โปรแกรมบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 438 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึกการประยุกต์ใช้ Software โปรแกรมบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1.เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ ความเข้าใจ Software โปรแกรมบัญชีสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจ

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำ Software โปรแกรมบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในองค์กร

3. เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1.วิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณสมบัติแต่ละโปรแกรมความสำเร็จและข้อผิดพลาดในการวางและขึ้นระบบงานโปรแกรมบัญชี

2.สาธิตการใช้งานบัญชีเบี้องต้น

3.การใช้งานโปรแกรมบัญชี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สาธิตการใช้งานบัญชีเบี้องต้น, การใช้งานโปรแกรมบัญชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด