ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

รหัสหลักสูตร: 62766

จำนวนคนดู 760 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout) เป็นระบบที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร มักจะเป็นงานที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย ทั้งนี้อาจเกิดจากสถานที่ๆ ไม่เอื้ออำนวย หรือไม่มีความปลอดภัย อย่างเช่น เครื่องมืออุปกรณ์วางไม่เรียบร้อย, วัสดุไม่ได้จัดวางเป็นระเบียบ หรืออาจจะเกิดจากอุปนิสัยของช่างซ่อมบำรุงเอง และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตลงได้ โดยจะส่งผลโดยตรงต่อหน่วนงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ในด้านสวัสดิการ และผลผลิต ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฉะนั้น การป้องกันอุบัติเหตุ จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งนัก สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานซ่อมบำรุง อันเนื่องมาจากสาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพนักงานและองค์กรโดยตรง ในเรื่องของ P Q C D S M E

ดังนั้นเรื่อง การล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout) สำหรับระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีจะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ในการทำงาน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

1. เพื่อสร้างความรู้เรื่อง (Machine Safety) สำหรับระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน

2. เพื่อสร้างความรู้เรื่องการล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout) สำหรับระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน 

3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจเรื่องการล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Lockout / Tagout for Maintenance System) ในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย 

4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ฝึกเรื่องการล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Lockout / Tagout for Machine Safety) เพื่อความปลอดภัยในทำการทำงาน 


หัวข้อการอบรม 

1. ความปลอดภัยกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร ความสำคัญของความปลอดภัยกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรและรวมถึงผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสำหรับการใช้ยึดอุปกรณ์เพื่อตัดแยก (Lockout/Tagout) 

2. ความหมายและความสำคัญของการล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Lockout / Tagout for Machine Safety) 

3. รูปแบบและชนิดของการล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Lockout /Tagout for Machine Safety) 

4. เทคนิคและรูปแบบการล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Lockout / Tagout for for Machine Safety)

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

- ความสำคัญและประโยชน์ของ Machine Safety และ

- การล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout 

- รูปแบบและชนิดของการล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout) 

- Workshop No.1 (Machine Safety and Lockout Tagout) 

เทคนิคและรูปแบบการล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout) 

- Workshop No.2 (Machine Safety and Lockout Tagout) 

- Workshop No.3 (Machine Safety and Lockout Tagout) 

- สรุป การล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout) 

เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และการแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม Workshop    

คุณสมบัติของผู้รับการฝึก ช่างเทคนิค, พนักงานผลิต , วิศวกร, หัวหน้างาน, และผู้สนใจ

Sponsored
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในก...

ดูรายละเอียด
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรก...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร, ความปลอดภัยในการทำงาน, เครื่องจักร