พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E.2562)

จำนวนคนดู 1612 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Øผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทันที"

 Øองค์กรสามารถจัดทำนโยบาย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด

 Øผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย


****ไม่ใช่เพียงแค่ HR ที่ต้องศึกษาแต่ ทุกฝ่ายขององค์กร ไม่ควรพลาด... หัวข้อนี้*****

หัวข้ออบรมสัมมนา


การบรรยายภาคทฤษฎี

 Øหลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law

 Øข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 Øในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

 Øผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลลข้อมูลส่วนบุคคล คือใครบ้าง

 Øสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

 Øโอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขงองค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

 Øการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stoke Holder ควรทำอย่างไร

 Øหลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 Øความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล


กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม

 Øนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 Øการปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

 Øแบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวช้องกับองค์กร


******ฟรี แบบฟอร์มพร้อมนโยบาย / ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลของพนักงานและ คู่ค้า เป็นต้น 


สามารถจัดเป็น In-house Training ได้

วิทยากร

พงษ์พรรณ์ พลเยี่ยม

สำหรับองค์กร (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, กฎหมาย, กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน)

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายแรงงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: PDPA, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมาย, ข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายใหม่