พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E.2562)

รหัสหลักสูตร: 62883

จำนวนคนดู 3302 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E.2562)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 21 เมษายน 2564

เวลา 08:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 2 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 19 พฤษภาคม 2564

เวลา 08:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 30 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 17 มิถุนายน 2564

เวลา 08:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 59 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 15 กรกฎาคม 2564

เวลา 08:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 87 วัน


รอบที่

5

วันที่จัดงาน 18 สิงหาคม 2564

เวลา 08:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 121 วัน


รอบที่

6

วันที่จัดงาน 15 กันยายน 2564

เวลา 08:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 149 วัน


รอบที่

7

วันที่จัดงาน 20 ตุลาคม 2564

เวลา 08:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 184 วัน


รอบที่

8

วันที่จัดงาน 18 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 213 วัน


รอบที่

9

วันที่จัดงาน 16 ธันวาคม 2564

เวลา 08:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 241 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

Øผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทันที"

 Øองค์กรสามารถจัดทำนโยบาย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด

 Øผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย


****ไม่ใช่เพียงแค่ HR ที่ต้องศึกษาแต่ ทุกฝ่ายขององค์กร ไม่ควรพลาด... หัวข้อนี้*****

หัวข้ออบรมสัมมนา


การบรรยายภาคทฤษฎี

 Øหลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law

 Øข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 Øในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

 Øผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลลข้อมูลส่วนบุคคล คือใครบ้าง

 Øสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

 Øโอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขงองค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

 Øการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stoke Holder ควรทำอย่างไร

 Øหลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 Øความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล


กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม

 Øนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 Øการปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

 Øแบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวช้องกับองค์กร


******ฟรี แบบฟอร์มพร้อมนโยบาย / ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลของพนักงานและ คู่ค้า เป็นต้น 


สามารถจัดเป็น In-house Training ได้

วิทยากร

พงษ์พรรณ์ พลเยี่ยม

สำหรับองค์กร (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, กฎหมาย, กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน)

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
Øเจ้าของกิจการ

 Øผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน

 Øผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ลูกจ้าง


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โชเซ่นเดอะเบสท์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณเล็ก
เบอร์โทรศัพท์ :0638466405

หากท่านต้องการสมัคร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E.2562)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: PDPA, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมาย, ข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด