หลักสูตรอบรม PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม

จำนวนคนดู 201 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คอร์สออนไลน์ (VDO)
หลักสูตรอบรม PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม
หลักการและเหตุผล

      ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ลูกค้ามีความต้องการและลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ การบริการและการขายโดยอาศัยทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกัน ย่อมไม่ได้ผล ดังนั้น พนักงานขายจะต้องมีเทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน รวมทั้งยุทธวิธีที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขายPC ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการขายและบริการให้กับลูกค้า ตั้งแต่การเข้าใจลูกค้า การบริหารจัดการกับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสม รวมถึงการปิดการขาย

วัตถุประสงค์:

  1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการขาย และ เทคนิคการบริการกับลูกค้าในหลากหลาย

สถานการณ์

  2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1: การขายในฐานะที่ปรึกษา หรือ ผู้ชำนาญการ

  1.บทบาท และ หน้าที่ของ PC

          (สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ)

  2.เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหน้าร้าน

  3.เรียนรู้ลูกค้าในหลากหลายสถานการณ์

           (เรียนรู้ลูกค้าอย่างเข้าใจพร้อมวิธีการพิชิตลูกค้า)

           Role Play 1 การขายในสถานการณ์ 1

             (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร)

Module 2: การขายอย่างเป็นขั้นตอน

  4.ขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ

          (สร้างให้นักขาย ให้ขายอย่างมืออาชีพ)

  5.ข้อควรปฏิบัติในขณะขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

         (สิ่งที่นักขายต้องทำ เพื่อให้เป็นนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่น)

  6.การทบทวนการขาย

    ( ขายได้หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไรบ้าง)

          Role Play 2 การขายในสถานการณ์ 2

         (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร)

Module 3: บริการอย่างมืออาชีพ

  7.การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ

  8.การพิชิตใจลูกค้าด้วยจริตแห่งการบริการ

  9.Tips แห่งการบริการที่ลูกค้าประทับใจ

  10.สรุป คำถาม และ คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


เนื้อหาของคอร์ส
PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม
Module 1: การขายในฐานะที่ปรึกษา หรือ ผู้ชำนาญการ
Module 2: การขายอย่างเป็นขั้นตอน
Module 3: บริการอย่างมืออาชีพ
วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

คอร์สออนไลน์ (VDO)

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: PC, การขาย, PC มืออาชีพ, ขายหน้าร้าน, พนักงานขาย, อบรมสัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด