กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)

จำนวนคนดู 54 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 28 ตุลาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 7 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

บทนำ

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยความหมายที่สุดแล้วก็คือการทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน มองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

· ทำความเข้าใจและแยกประเด็นระหว่างโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

· กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของโลจิสติกส์

· จับหลักสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์

2. ต้นทุนโลจิสติกส์

· โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์

· วิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนบริหารจัดการ

· มองต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโลก ประเทศ แล้วย้อนมององค์กร

3. กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

· การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

· การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

· การจัดการขนส่ง (Transportation Management)

· การจัดการจัดซื้อ (Purchasing Management)

· การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management)

· ระบบสารสนเทศ (Information System)

· เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ (Logistics Technology)

4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

· แนวคิด มองภาพใหญ่ ลงภาพย่อย ขยายสู่ภาพใหญ่

· แนวคิด ดูเรา ดูเขา แล้วย้อนดูเรา

· ดัชนีชี้วัดผลงานด้านโลจิสติกส์ และการวางแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

5. กรณีศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้ที่อยู่ในสายงาน หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการ โลจิสติกส์ โซ่อุปทาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน, การจัดการโลจิสติกส์, โลจิสติกส์, Logistics Strategy, Logistics

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด