การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO

รหัสหลักสูตร: 64077

จำนวนคนดู 297 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 เมษายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 30 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 72 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)  :   หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

+ เข้าใจ และตีความตามข้อกาหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for Standardization) ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

+ รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO

+ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาระบบ ISO และงานจัดทำระบบงาน HR
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :   


ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 22001:2018, ISO 45001:2018

การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO

           => แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร

           => ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description

           => Training Needs และการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี

           => เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ

           => การสอนงานหรือ OJT

           => การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency

           => การจัดการความรู้หรือ KM  ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ

การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO พร้อมยกตัวอย่าง

           => ใบ CAR (Corrective Action Request)

           => ใบ NC (Non-conforming)

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงาน HR

ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษา ISO

ถาม-ตอบเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO)วิธีการเรียนรู้ :

 - บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย

          - เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคาแนะนาในการนาไปปรับใช้

          - ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารในระบบ ISO พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

          - อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร

วิทยากร : อาจารย์ ทิพอาภา ลี้เจริญ และ อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
วิทยากร

ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

วิทยากรและที่ปรึกษาจัดทำและปรับปรุงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative  MR) ทีมงาน HR หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐาน ISO
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631

หากท่านต้องการสมัคร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การปรับระบบงานบุคคล, อบรมงานบุคคล, hr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด