สัมมนา Online : หัวหน้างานขั้นเทพกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

รหัสหลักสูตร: 65187

จำนวนคนดู 84 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
องค์กรแต่ละแห่งคงจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงถือได้ว่าเป็นสัจธรรมที่แน่นอนที่สุดที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเกิดขึ้นอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ธุรกิจขององค์กรจะก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก็จะต้องมีองคาพยพโดยรวมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เราจึงควรพิจารณาว่าหากวันวันหนึ่งองค์กรต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะวิกฤติ และภายในโดยเฉพาะในเรื่องของคนในองค์กร เราในฐานะฝ่ายบริหารเราจะรับมือและตั้งรับกับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างไร หลักสูตรนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับฝ่ายบริหารในด้านวิธีคิด และการจัดการว่าทำอย่างไรที่จะตั้งรับกับสถานการณ์นั้นๆ ได้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย

1) ทำความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

2) การวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและชัดเจน

3) ทัศนคติของ Change Agent ตัวแทนของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

4) เทคนิคการเป็นผู้นำริเริ่ม Change Agent ในเชิงรุก

5) หลักการสำคัญในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

6) พฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการ

7) เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

8) วิธีการจัดทำแผนงานการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

9) Workshop : Change Management – Case

 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับในองค์กร หรือบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรมและบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00-16.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, หัวหน้างานขั้นเทพกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง, หัวหน้างานขั้นเทพ, หัวหน้างาน, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด