Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

รหัสหลักสูตร: 65232

จำนวนคนดู 568 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากขึ้นของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์ถึงความคุ้มค่าในระยะยาว ทำให้องค์กรหันมาใส่ใจกับการทำการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มากขึ้น

 

วัตถุประสงค์  

      ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวม แนวทางและกระบวนการบริหารการตลาดเชิงกิจกรรม

      ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถวางกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมอย่างถูกต้องและได้ผล

      ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน บริหารจัดการ และติดตามวัดผลการตลาดเชิงกิจกรรมได้


หัวข้ออบรมสัมมนา

       Event marketing กับกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง

       คุณสมบัติและหัวใจความสำเร็จของ Event marketing

       ประเภทของ Event marketing

       การแบ่งความรับผิดชอบงาน Event marketing ในองค์กร

       กลยุทธ์ Event marketing

       การออกแบบส่วนผสมการตลาดสำหรับ Event marketing

       การเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผล Event marketing

       Event marketing กับ Branding

       Event marketing กับการขาย


วิทยากร

อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: event, marketing, กิจกรรม, การตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด