EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน

รหัสหลักสูตร: 65437

จำนวนคนดู 648 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,700฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,700฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 26 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

เหมาะสำหรับ  บุคลากรทุกคนในองค์การ   ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร

เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์  พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ  ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในการทำงาน


สร้างและพัฒนาบุคลากรให้ทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สนุกกับงาน…ทำงานด้วยกันได้ผลดีขึ้นสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

      องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์

      อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์

      อีคิวดี  มีผลต่อชีวิตและงานอย่างไร

      จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีอีคิว  อยู่ระดับไหน  มีข้อเด่น ข้อด้อยอย่างไร  และจะพัฒนาต่อไปอย่างไร

      อีคิวไม่ดี  แก้ไขได้หรือไม่

2  อารมณ์  และ การจัดการกับอารมณ์

    เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ,การปรับตัวในสังคม และการทำงาน

      รับรู้อารมณ์ตนเอง  และหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น

      อารมณ์ไม่ดี ….  จะป้องกันและควบคุมอย่างไร

      เทคนิคการผ่อนคลาย เมื่อเกิดความเครียด หรืออารมณ์ไม่ดี

3  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์   เพื่อความสำเร็จและความสุข

    อิทธิพลของ EQ และผลกระทบต่อลูกน้อง  เพื่อนร่วมงาน  งานที่ทำ  ผู้บังคับบัญชา 

    บรรยากาศในการทำงาน   และภาพพจน์ของตนเอง

4  คิดอย่างไรให้ใจเป็นสุข

       คิดดี  เพื่อยกระดับจิตใจตนเอง และผู้ร่วมงาน 

       วิธีคิดในสถานการณ์ที่เลวร้าย

       การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง

5  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

       สื่อสารอย่างไรจึงจะได้ความร่วมมือในการทำงาน

       การป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน      


วิทยากร

ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา (อาจารย์ปราง)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, ทักษะความชำนาญทั่วไป)

ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด และจิตวิทยาการบริหาร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกท่านในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,700฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: EQ, ความฉลาดทางอารมณ์, quotient

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด