หลักสูตรอบรมออนไลน์ ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

รหัสหลักสูตร: 65561

จำนวนคนดู 1740 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรมออนไลน์  ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่


 ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ ต้องมีการแข่งขันกันสูง นอกจากต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มกำไรให้กับองค์กร คือ การลดต้นทุนในองค์กร ระบบการผลิตแบบลีน เป็นระบบที่มุ่งกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) ซึ่งผลจากการลดความสูญเปล่าได้ ก็คือ สามารถลดต้นทุนลงได้ นั่นหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น หรือ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนั่นเอง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

•แนวคิดเรื่องการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งกัน

•แนวคิดของลีน (Lean Thinking)

•หลักการของลีน (Lean Principle)

•ลีนสำนักงาน (Lean Office)

•ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)

•กิจกรรม ค้นหาความสูญเปล่า

•เครื่องมือของลีน (Lean Tools) และ เทคนิคการบริหารงานแบบลีน (Lean Techniques)

•กิจกรรม 5ส. (5S) และไคเซ็น (Kaizen)

•ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)

•การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

•การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

•การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

•Lean Game (Continuous Improvement)

•สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ก่อนและหลังปรับปรุง

•มาตฐานการทำงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

•กิจกรรม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมลีน, อบรมหลักสูตรออนไลน์, Lean Office training, อบรม lean, อบรมลีนในสำนักงาน, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing...

ขอเชิญฟังสัมมนาหลักสูตรธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job) ที่เหมาะสำหรับหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา