หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รหัสหลักสูตร: 65561

จำนวนคนดู 297 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตร  ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่


 ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ ต้องมีการแข่งขันกันสูง นอกจากต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มกำไรให้กับองค์กร คือ การลดต้นทุนในองค์กร ระบบการผลิตแบบลีน เป็นระบบที่มุ่งกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) ซึ่งผลจากการลดความสูญเปล่าได้ ก็คือ สามารถลดต้นทุนลงได้ นั่นหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น หรือ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนั่นเอง

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

•แนวคิดเรื่องการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งกัน

•แนวคิดของลีน (Lean Thinking)

•หลักการของลีน (Lean Principle)

•ลีนสำนักงาน (Lean Office)

•ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)

•กิจกรรม ค้นหาความสูญเปล่า

•เครื่องมือของลีน (Lean Tools) และ เทคนิคการบริหารงานแบบลีน (Lean Techniques)

•กิจกรรม 5ส. (5S) และไคเซ็น (Kaizen)

•ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)

•การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

•การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

•การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

•Lean Game (Continuous Improvement)

•สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ก่อนและหลังปรับปรุง

•มาตฐานการทำงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

•กิจกรรม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน


วิทยากร
ดูประวัติ

ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อาจารย์ต้น)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมลีน, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, Lean Office, lean, ลีนในสำนักงาน, สัมมนา hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด