หลักสูตร การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน (Work-Life balance, WLB)

รหัสหลักสูตร: 66929

จำนวนคนดู 3029 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน (Work-Life balance, WLB)
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

วัตถุประสงค์

        Work-life balance (WLB) คือ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ่งหมายถึงการเกื้อหนุน และไม่รบกวนกันจนเกิดการบกพร่องไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ระหว่างชีวิตด้านการทำงาน และชีวิตที่นอกเหนือจากการทำงาน (work - life interference) การสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตของพนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้บริหารองค์กรต่างๆส่วนใหญ่ยังเป็นการยากในการจัดสรร ชีวิตครอบครัว ชีวิตส่วนตัว กิจกรรมยามว่าง การเข้าสังคม ศาสนา ความรัก และพัฒนาตนเอง ไปพร้อมๆกัน รวมถึงอาจละเลยความสำเร็จตามช่วงวัย ที่มักเกิดจาก การมีความกดดัน ในภาระหน้าที่ มีความคาดหวังจากบทบาทต่างๆ ในชีวิต ทำให้เกิด “ปัญหาส่วนตัว” “ปัญหาที่ทำงาน” ขึ้นพร้อมกัน จนบางครั้ง เกิดการ Burnout ในการทำงาน เหนื่อยล้า ท้อแม้ หมดกำลังใจ เมื่อเป็นปัญหาที่ลุกลามและเรื้อรังมากยิ่งขึ้นจึงเป็นที่มาของโรคซึมเศร้า ในทางกลับกันหากสามารถสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารองค์กร จัดการชีวิตการทำงานและชีวิตด้านอื่นที่นอกจากงานได้อย่างดี งานวิจัยพบว่า

        - ชีวิตการทำงานเกื้อหนุนชีวิตในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือการทำงาน (work enhancement of life)

        - ชีวิตในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือการทำงานเกื้อหนุนชีวิตการทำงาน (life enhancement of work) ด้วยเช่นกัน

        ความสมดลุ ระหว่าง ชีวิตและการทํางาน Work-life balance (WLB) จึงเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งของพนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ที่สามารถประสานชีวิตหลากหลายด้านได้อย่างสมดุล เมื่อความสมดุลบังเกิดจะตามมาด้วยความรู้สึกมั่นคง ไว้ใจในตนเองว่าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ เกิดศักยภาพทางอารมณ์ ประสบความสำเร็จในครอบครัวความสัมพันธ์ และสุขภาพดี แน่นอนว่าบุคคลเหล่านั้นจะปราศจากความ โศกเศร้า เครียด หรือความคิดในทางลบ จึงสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำงาน มีความพึงพอใจ คุณค่าของตนเอง (Self-esteem) มีความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) ความรู้สึกว่าตนเองผิดพลาดน้อย ประสบความสำเร็จมาก และรู้สึกได้ถึงความสำเร็จได้ในทุกๆวันของชีวิต 

รูปแบบการเรียนการสอน

 • Edutainment ที่สนุกสาน
 • บรรยาย
 • Workshop
 • วัดระดับอารมณ์ด้วยเครื่องมือทางจิตสังคม และจิตวิทยา

หัวข้ออบรมสัมมนา

รายละเอียดหลักสูตร

 • ศาสตร์ WORK-LIFE BALANCE (WLB) จัดการชีวิตด้วยจิตสังคม
 • การวัดระดับสมดุลในชีวิตและการทำงานด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา(รายบุคคล)
 • วัดระดับความเครียดด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา(รายบุคคล)
 • การวัดระดับสมดุลชีวิตและการทำงานด้วยเครื่องมือทางจิตสังคม
 • การฝึกฝนการมี SELF-TALK เพื่อพิจารณาความเป็นไปในหน่วยต่างๆของชีวิตตนเองทั้ง 8 ด้าน
 • LIFE BALANCE WITH BIOLOGICAL CLOCK
 • การจัดการความสมดุลด้วยหลัก Biopsychosocial Management
 • การวางเป้าหมายเพื่อความสมดุลในชีวิตที่ 8 ด้าน
 • ตอบคำถาม และสรุปการเรียน

*** แถมท้ายด้วยวิธีการบำบัดความเครียด ด้วยการทำ Relaxation based on Mindfulness Therapy เป็นความรู้เพิ่มเติมเพื่อการจัดการชีวิตที่ BALANCE ให้ครบทุกด้าน (1 ชั่วโมงสุดท้าย) **


สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม


 • การฝึกการทำ relaxationด้วยการกำหนดลมหายใจ
 • การฝึกฝนวิธีการหยุดความคิด (thought stoping) เพิ่มทักษะการควบคุมอารมณ์
 • การลดลดความกดดันจากงา ทิ้งอารมณ์ลบ หรืออยุ่ร่วมกับสถารการณ์ที่แย่ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
 • การฝึกทำ Relaxation based on Mindfulness Therapy การมีความรู้สึกอยู่กับปัจจุบัน (Here and now)
 • เพื่อการระงับความเครียด บรรเทาอาการเจ็บปวด โรคทางอารมณ์ บางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการชีวิต


วิทยากร
ดูประวัติ

วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม

อบรมสำหรับองค์กร และอื่นๆ (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การสร้างแบรนด์ Personal Branding & Image, การเข้าสังคม)

ครูลูกนัท ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะสังคม การดูเเลภาพลักษณ์และการสื่อสาร ด้วยทฤษฏีทางจิตสังคม สู่การเเสดงออกที่น่าประทับใจเเละเป็นที่จดจำ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•พนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารองค์กร

•บุคคลที่ต้องเผชิญความกดดันในงานตลอดเวลา

•บุคคลที่พบว่าตนเองกำลังจัดการปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาพร้อมกันจนล้นมือ

•องค์กรที่ต้องการเพิ่มเครื่องมือในการบริหารอารมณ์ ความเครียด และจัดการเวลาให้แก่พนักงาน

•องค์กรที่เผชิญปัญหาเรื่องทัศนคติของพนักงาน หรือพนักงานคิดลบ หรือหมดพลังใจในการทำงาน

•องค์กรที่เผชิญปัญหาขาดความ Effective ในการทำงาน

•องค์กรที่เผชิญปัญหาการจัดการตนเองของพนักงาน


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน (Work-Life balance, WLB)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน, อบรม ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน, อบรม 2567, อบรมหลักสูตร Work-Life balance, อบรม การวางเป้าหมายเพื่อความสมดุลในชีวิตที่ 8 ด้าน, อบรม LIFE BALANCE

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด