VDA6.3 Process Audit (2 Day)

รหัสหลักสูตร: 65503

จำนวนคนดู 303 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
VDA6.3 Process Audit (2 Day)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐานการจัดการคุณภาพในอุสาหกรรมยานยนต์โดยกำหนดในชุดของVDA 6 ซึ่ง VDA 6.3 Process Audit เป็นส่วนหนึ่งในนั้น


ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศเยอรมนี ได้นำ VDA 6.3 มาใช้การตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับต่างๆ (Tier I, Tier II….) และคาดหวังให้ผู้ส่งมอบได้นำVDA 6.3 มาตรวจประเมินตนเองและตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับถัดไปด้วยเช่นกัน

 VDA 6.3 คือ การตรวจประเมินกระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมานับตั้งแต่การรับสเป็คจากลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การผลิต และการบริการหลังการขาย


สิ่งที่ได้รับเมืออบรมเสร็จ

•พนักงานในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการทำ process audit VDA6.3

•พนักงานให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ process audit VDA6.3 ให้มีประสิทธิภาพ

•พนักงานเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองมากขึ้นสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
Day 1

•ที่มาของ VDA 6.3

•การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในการตรวจประเมิน,

•การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้แผนภูมิเต่า,

•รายละเอียดของคำถามใน P2-P7

     oP2 : Project management (new)

Day 2

     oP3 : Planning the product and process development

     oP4 : Implementation of the product and process development

     oP5 : Supplier management

     oP6 : Process analysis / production

     oP7 : Customer Care, customer satisfaction, service

•วิธีการตรวจประเมิน และการใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมิน

•การให้คะแนน

•และการสรุปผล


รูปแบบการจัดงาน

•การบรรยาย 40 %

•เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

•การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %วิทยากร

บูรณิมา วงค์เลียน

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, งานประเมิน, งานเอกสาร)

1. Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 10949 ISO 144001 OHAS 18001 GMP & HACCP GMP & HACCP

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0844896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร VDA6.3 Process Audit (2 Day)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม VDA, vda6.3

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด