หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ให้มีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65563

จำนวนคนดู 2444 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ให้มีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณา คือ สินค้าคงคลัง (Inventory) บางครั้งเรียกว่าพัสดุคงคลัง หรือ สต๊อก หมายถึงสิ่งของที่จัดเก็บไว้ในคลังสินค้า (Warehouse) ซึ่งเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นศาสตร์วิชาที่ว่าด้วยการบริหารของที่อยู่ในคลัง ให้เหมาะสม มีต้นทุนที่เหมาะสม มีปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป

เป็นไม่ง่ายนัก หากจะทำให้ผู้ที่ไม่เคยเรียน เข้าใจเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ให้เข้าใจได้ภายใน 1 วัน เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาด้านการคำนวณ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ทำความเข้าใจ แต่หลักสูตรนี้ พยายามเน้นสอนวิชาการบริหารสินค้าคงคลัง ในแบบฉบับที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช่บรรยายเพียงทฤษฎี แต่เป็นการบรรยายทฤษฎีก่อนแล้วค่อยแปลงทฤษฎีที่ยาก สรุปรวบยอดให้เข้าใจง่ายขึ้น มีการยกตัวอย่าง การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงทั้งในระดับปฏิบัติการถึงระดับบริหาร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. พื้นฐานการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

   •กิจกรรม เพื่อปูพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และความเกี่ยวโยงของสินค้าคงคลังที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ

   •ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง

   •ระบบการบริหารคลังสินค้า กับ บริหารสินค้าคงคลัง

   •ประเภทของสินค้าคงคลัง เช่น ทำความเข้าใจว่า อะไหล่ / Spare Part คือ สินค้าคงคลังที่ต้องควบคุมและบริหารจัดการ

   •การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

2. การลำดับความสำคัญของสินค้าคงคงคลัง

   •การวิเคราะห์ความสำคัญด้วยแนวคิด ABC Analysis

   •วิเคราะห์ด้านความสำคัญกับการผลิต (VED Analysis)

   •วิเคราะห์ด้านความถี่ในการใช้งาน (FSN Analysis)

   •วิเคราะห์ด้านราคา (HML Analysis)

   •วิเคราะห์ด้านระยะเวลาในการส่งมอบวัสดุ (SDE Anlysis)

3. การวางแผนและการคำนวณสินค้าคงคลัง

   •เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting Techniques)

   •จุดสั่งซื้อ (Re-Oder Point : ROP) และการนำไปใช้

   •ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) ที่ควรนำมาใช้ กับ ไม่ควรนำมาใช้

   •ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS) เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

   •กลยุทธ์การลดสต๊อก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้ศาสตร์การคำนวณขั้นสูง

4. การพัฒนาและปรับปรุง

   •ดัชนีชี้วัด (KPIs) ในการบริหารสินค้าคงคลัง และการเลือกไปใช้อย่างเหมาะสม

   •เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม

   •กรณีศึกษารูปแบบการฝึกอบรม กรณีศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น ถามตอบ ประกอบการบรรยาย


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ให้มีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการ Spare Part

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด