ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen for Work Improvement)

รหัสหลักสูตร: 65673

จำนวนคนดู 125 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen for Work Improvement)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ปัญหาหนึ่งในการพัฒนาองค์กรคือไม่สามารถนำเอาแนวคิดในการปรับปรุงงานของพนักงานนำมาใช้พัฒนาองค์กรได้ เนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม หรือองค์กรส่วนใหญ่ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มักมาจากผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงาน มักได้รับต่อต้านจากพนักงาน หรือไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่กิจกรรม ไคเซ็น เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดแล้วทำ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดในการทำกิจกรรมไคเซ็น คือการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้น สามารถนำไปใช้ในทุกส่วนขององค์กร ทั้งงานสำนักงานและงานปฏิบัติการ
หัวข้ออบรมสัมมนา
  • ปรับทัศนคติด้านการปรับปรุงงาน เพื่อลดต้นทุน เพื่อตนเอง และองค์กร
  • แนวคิดกิจกรรมไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานสู่ความสำเร็จ
  • กิจกรรมข้อเสนอแนะไคเซ็น (Kaizen Suggestion)
  • การค้นหาความสูญเปล่า 7 อย่าง (7 Wastes) ความสูญเปล่า 8 อย่าง (8 Wastes)
  • เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงงาน ด้วย ECRS, 5W1H, Why Why Analisis, Poka-Yoke, Visual Control เป็นต้น
  • เทคนิคการเขียนข้อเสนอแนะไคเซ็น แบบกระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
  • เทคนิคการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น
  • ตัวอย่างการทำกิจกรรมไคเซ็น
  • เกม / Work Shop รายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม
วิทยากร
ดูประวัติ

ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อาจารย์ต้น)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, คลังสินค้า)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ ทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0889879469

หากท่านต้องการสมัคร ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen for Work Improvement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมไคเซ็น, อบรม KAIZEN

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด