เคล็ดไม่(ลับ)ในการเขียน Competencyแบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน

รหัสหลักสูตร: 65688

จำนวนคนดู 211 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เคล็ดไม่(ลับ)ในการเขียน Competencyแบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         ปัญหาที่พบกันบ่อยที่หลายองค์กรไม่มีความเข้าใจในเรื่องของ Competency ที่ทำให้การประเมินผลงานหรือแม้แต่การพัฒนาคนมาจาก Competency ที่มีความซับซ้อนทำให้เสียเวลาทั้งงบประมาณที่ไม่สามารถช่วยให้องค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ การออกแบบ Competency ที่ง่ายและเหมาะสมจะทำให้สะท้อนถึงศักยภาพของพนักงานเพื่อได้รับการประเมินผลของการทำงานและในส่วนที่ยังขาดจะได้พิจารณาในการพัฒนา Competency ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรต่อไป

         หลักสูตร เคล็ดไม่(ลับ)ในการเขียน Competencyแบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคนเน้นการฝึกปฏิบัติความเข้าใจในเรื่องของ Competency เพื่อประเมินผลงานและนำส่วนที่เป็น Gap ไปพัฒนาพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์ (Objective)

   1. เพื่อผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ Competency

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ Competency ไปเชื่อมโยงในการประเมินผลงาน และวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาสม

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคเสริมทักษะในการจัดทำ Competency เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง Competency
 • ประโยชน์ของ Competency
 • ความจำเป็นขององค์กรกับ Competency
 • Core Competency (สมรรถนะหลักขององค์กร)
 • Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่)
 • Managerial Competency (สมรรถนะเพื่อการบริหารงาน)
 • การทบทวนการประเมินผลงานปัญหาการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับแก้ JD
 • การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SKA
 • Workshop 1: กิจกรรม Competency Dictionary ตามหลัก KSA (Knowledge, Skills และ Attributes)
 • เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด (Indicators) ในการประเมินความรู้/ทักษะ/พฤติกรรม
 • หลักการประเมิน Competency ของพนักงานพร้อมตัวอย่างการประเมินผลงาน
 • การทำ Training Roadmap ตาม Competency
 • Workshop 2 : กิจกรรมกลุ่มการเขียน Training Roadmap ตาม Competency เพื่อพัฒนาบุคลากร
 • ถาม-ตอบ สรุปการเรียนรู้ และมอบของรางวัล
ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

  - 6 ชั่วโมง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  - การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ :Other

  - LCD - Flip Chart - Microphone - Classroom andWorkshop

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เคล็ดไม่(ลับ)ในการเขียน Competencyแบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเคล็ดไม่(ลับ)ในการเขียน Competency, อบรมการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน