การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA (Effectiveness Management by PDCA)

รหัสหลักสูตร: 65706

จำนวนคนดู 471 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA (Effectiveness Management by  PDCA)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

       PDCA เป็นระบบการทำงาน และระบบการคิดที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งในปัจจุบันยังเป็นแม่แบบโครงร่างของระบบการมาตรฐาน หรือระบบ ISO เกือบทุกฉบับอีกด้วย การที่เราสามารถประยุกต์ใช้ PDCA ในการทำงานจริงนั้น จะทำให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิผลสูงสุดต่องานทุกอย่าง หากแต่ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้กับงานที่หลากหลายได้อย่างคล่องแคล่ว หลักสูตรนี้ จะทำให้มองเห็นระบบการคิด และการประยุกต์ใช้ PDCA กับงานหลายชนิด ทั้งงานที่เป็นโครงการ งานที่ทำเป็นประจำ หรืองานการปรับปรุงและการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริง เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนำหลักการ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้จริง โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ (Objective)

    1. กระบวนการทำงานตามหลักการ PDCA และตัวอย่างวิธีการใช้งานจริง

    2. ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA กับงานที่ผู้เข้าอบรมทำอยู่ในปัจจุบัน

    3. ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

    4. ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงงาน ร่วมกับกิจกรรม 5ส,Kaizen เป็นต้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

  • แนวคิด และหลักการของ PDCA
  • รายละเอียดของ PDCA อย่างละเอียด
  • การพัฒนาทักษะการคิดตามแนวทาง PDCA

              o การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

              o การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

              o การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  

  • Workshop 1: การพัฒนาทักษะการคิด พร้อมนำเสนอ
  • เครื่องมือในการบริหารงานแบบ PDCA เช่น  5ส,Kaizen เป็นต้น
  • การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Problem Solving)
  • การประยุกต์ใช้ PDCA กับการวางแผนงาน (Project Management)
  • การต่อยอด เพื่อการปรับปรุง และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • Workshop 2: การปรับปรุง และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Implement)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA (Effectiveness Management by PDCA)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA, อบรมEffectiveness Management by PDCA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ

หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแ...

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน