การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร ( Succession Plan Management System ) Class Room

รหัสหลักสูตร: 66574

จำนวนคนดู 1211 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร ( Succession Plan Management System ) Class Room
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันพบว่าองค์กร/บริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ “การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร” เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องนี้ และไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร  ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่ง   ขาดกระบวนการในการจัดการกับสภาวะอารมณ์ของพนักงานเก่าที่ทำงานทุ่มเท แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกอย่างไร  ขาดเครื่องมือที่เป็นระบบและโปร่งใสเพียงพอต่อการแจ้งเหตุผลกับพนักงาน
     ฝ่ายบริหารระดับสูง และฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเร่งวางแผน บริหารจัดการกับตำแหน่งสำคัญ ที่ลาออกจากองค์กรไป หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้บุคคลที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ การหาทายาทสืบทอดตำแหน่งจึงเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน ที่จะต้องมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
     การฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับแนวคิด ความสำคัญของกระบวนการหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของทุกคน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ในการหาทายาทสืบทอดตำแหน่งในองค์กรต่อไปจะทำให้องค์กรมีความเติบโตอย่างยั่งยืน  อย่างต่อเนื่องตลอดไป
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan ได้อย่างมีหลักการ และมีความชัดเจน
   2.  เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยง Competency, Training Road Map, Group Development Plan, Individual Development Plan และ KPI กับ Succession Planการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการกำหนดเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลหาผู้สืบทอดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานได้เป็นรูปธรรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย
   1.  ความหมาย แนวคิด และหลักการของการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Planning)
           -    ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Successor และ Succession Plan
           -    ปัญหาและอุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ Succession Plan
           -    ประโยชน์จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง
   2.  ขั้นตอนของการจัดทำ “Succession Plan”
           -    Workshop ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan Flow Chart
           -    กระบวนการ/ขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือกผู้สมัคร และอื่นๆ
   3.  หลักเกณฑ์การวิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan
           -    Workshop ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ของตำแหน่งงานหลัก
           -    Workshop ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan ของ Successor แต่ละคน
   4.  การเลือกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอคติและสามารถตอบคำถามพนักงานได้
   5.  การวางแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับผู้มีแววเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งต่อไป
           -    แนวทางการจัดทำ Training Road Map
           -    แนวทางดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมิน Pool of Candidate
           -    วิธีการประเมินและคัดเลือก Successor
           -    การกำหนดเกณฑ์ KPI, Competency, ประสบการณ์ และความเหมาะสมภาคปฏิบัติ โดยหัวหน้าและผู้บริหาร (Successor Analysis)
   6.  การนำระบบพี่เลี้ยง (Mentoring program) มาประยุกต์ใช้สืบทอดตำแหน่งงาน
   7.  เทคนิคการประเมินผล Successor (Successor Appraisal) หลังการพัฒนาด้วย Performance และ Competency (Performance & Competency Evaluation)
   8.  เทคนิคการชี้แจงผล และทำความเข้าใจกับผู้สมัครคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง (Feedback & Counseling)
   9.  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

ห้อง null

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร ( Succession Plan Management System ) Class Room
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร, Succession Plan Management System

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด