การเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ ( Master Class with Mentoring Style Workshop 2023 )

รหัสหลักสูตร: 66489

จำนวนคนดู 1621 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ ( Master Class with Mentoring Style Workshop 2023 )
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     การมีเทคนิคและทักษะในการเจรจาต่อรองที่หลากหลาย ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าคุณจะสามารถประสบความสำเร็จในการเจรจาและทำให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบเชิงรับ (Passive) ที่มีพื้นฐานมาจากการตอบสนองเชิงพฤติกรรมของคู่สนทนาซึ่งอาจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เสมอไป ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Strategic) จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมแนวทางการขายเชิงรุกให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
      การสร้างชุดทักษะการเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการเจรจาเชิงกลยุทธ์โดยมีทักษะที่จำเป็น เช่น ทักษะการเตรียมตัว ทักษะการสื่อสาร และองค์ประกอบทั้งสี่ของความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Intelligence) ซึ่งการฝึกทักษะเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณมีความมั่นใจและสร้างโอกาสที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการเจรจากับลูกค้า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะการเจรจาที่สร้างสรรค์และดำเนินการเจรจาต่อรองได้ด้วยการสร้างผลลัพธ์แบบ 'win-win' ให้กับทุกฝ่าย
   2.  การฝึกอบรมนี้จะพัฒนาต่อยอดจากทักษะการเจรจาต่อรองที่มีอยู่ของผู้เข้ารับฝึกอบรม โดยมุ่งเป้าไปที่แนวคิดในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือและเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะในระดับต่อไปได้
วิทยาการได้รับใบรับรองหลักสูตรจาก University of Michigan
ระยะเวลา : 1 วัน ช่วงเวลาฝึกอบรม : 09.00 – 16.00 น.
เป้าหมายของหลักสูตร
   เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรฝึกอบรม “การเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ” ผู้เข้าร่วมจะได้:
     1.    เรียนรู้หลักการเจรจาต่อรองในกระบวนการขายสินค้าและบริการ วิธีจัดการด้านราคาและต่อรองราคาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความขัดแย้ง และการสร้างข้อได้เปรียบในการเจรจาอย่างต่อเนื่อง
     2.    เข้าใจรูปแบบการเจรจาที่แตกต่างกันและวิธีการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน (Colleague) ผู้ผลิต (Supplier) และลูกค้า (Customer)
     3.    นำหลักการเจรจาที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ใน 5 ขั้นตอน เพื่อสร้างวิธีการเจรจาต่อรองที่เหมาะสม
     4.    สามารถระบุวัตถุประสงค์ในการเจรจาในแต่ละครั้งได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งรับรู้จุดเข้า (Entry) และจุดออก (Exit) จากบทสนทนาที่กำลังเจรจา
     5.    พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
     6.    ได้รับประสบการณ์จากการทดสอบและฝึกการเจรจาเชิงกลยุทธ์

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

Part  : 1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม ค้นหาศักยภาพภายเพิ่มพลังการขายในตัวคุณ
                  1.  ค้นหาศักยภาพสูงสุดด้านการงานขาย ในตัวคุณ
                  2.  โหวตเลือกผู้นำจากจุกเด่น ด้อยที่เพื่อนยอมรับ
                  3.  วิทยากรปลุกยักษ์นักขายภายผู้เข้าอบรม
                  4.  กิจกรรมวงล้อมหัศจรรย์
Part : 2 Negotiation Strategic
                 1.    แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ เพื่อการขาย
                 2.    ลักษณะและประเภทของการเจรจาต่อรองสำหรับลูกค้า
                 3.    เบื้องต้นของการเจรจาเพื่อการต่อรองเพื่อเป้าหมาย แบบยั่งยืน
                 4.    สาเหตุที่ทำให้การเจรจาต่อรองไม่ประสบผลสำเร็จ
                 5.    ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการเจรจาต่อรองเพื่อการขาย
                 6.    ขั้นตอนการเจรจาต่อรองขาย
                 7.    การโน้มน้าวใจ หรือการจูงใจเพื่อเป้าหมายการปิดการขาย
                 8.    หลุมพรางความคิด ที่ทำให้การเจรจาต่อรองขายล้มเหลว
                 9.    ลักษณะของนักเจรจาต่อรองขายที่สำเร็จ
Part : 3 ปรับการบริการสู่เส้นทางการขายแบบยั่งยืน
                 1.    เปลี่ยนผลลัพธ์ ปรับมุมคิด
                 2.    หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้ถ้าต้องเผชิญหน้าลูกค้าหลายประเภท
                 3.    Service Inner/Sharing
                 4.    ภาวการณ์แสดงออกทางอารมณ์และการบริหารจัดการกับลูกค้า/Sharing Never split the difference
Part : 4 ขั้นตอนการปิดการขายแบบที่ปรึกษา
                 1.    กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจาขาย / กิจกรรมจิตวิทยาวิทยากร
                 2.    Smart listening/Deep listening
                 3.    เทคนิคการถามเปิดใจลูกค้า
                 4.    เทคนิคการตอบคำถามอย่างมืออาชีพ
                 5.    Know your customer
                 6.    เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์หลังเปิด และ ปิดการขายกับลูกค้า
                 7.    Q and A
                 8.    สรุปเนื้อหาโดยรวม
***ทุก Part จะมีรูปแบบการทำ Workshop เพื่อการเรียนรู้และสร้างการจดจำแบบพิเศษที่แตกต่างกัน ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จเรียบสร้อย วิทยากรจะทำหน้าที่สรุปและเพิ่มข้อเสนอแนะ แบบบุคลในมิติที่ 3 โดยมองจากปัญหาและวิธีการแก้ไข รูปแบบ Mentoring Style

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรด้านการขายและการตลาด สอนสนุก ด้วยการสอนแบบ 4D Storytelling

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
     หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานขายที่มีประสบการณ์ และต้องการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับอาวุโสด้านบริหารจัดการลูกค้า (Client Management) นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการและบุคคลที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ ( Master Class with Mentoring Style Workshop 2023 )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ, Master Class with Mentoring Style Workshop 2022

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด