หลักสูตร การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 66101

จำนวนคนดู 1445 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การดำเนินชีวิตตอนที่ยังทำงานอยู่แล้วมีรายได้ ทุกคนต่างก็มีความสุขในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนต่างมีสถานะโสด สมรส อีกต่างหาก
มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่ คือ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  แต่การที่จะได้มาซึ่งปัจจัยทั้งสี่ นั้นมีปัจจัยที่สำคัญกว่า คือ เงิน  เมื่อกล่าวถึงเรื่อง เงิน มักจะได้รับความสนใจมากแต่เข้าใจการบริหารการจัดการยาก  โดยเฉพาะในวิถีชีวิตของคนวัยทำงาน ในกลุ่มที่เป็นมนุษย์เงินเดือน การวางแผนให้รายรับและรายจ่ายให้เกิดสมดุล ก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้ว  แต่การวางแผนเพื่อเก็บเงินไว้สำหรับชีวิตช่วงวัยเกษียณ ที่หลายคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวและมีความสำคัญน้อยกว่าช่วงเวลา ณ ปัจจุบัน เป็นเรื่องยากยิ่งกว่า ทั้งในแง่ของการศึกษาและการปฏิบัติ
          ดังนั้นจึงควรต้องมีการวางแผนจัดเตรียมจัดสรรเงินส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่ยังมีรายได้ให้กับตนเอง เพื่อเก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ พร้อมทั้งต้องมีแผนการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุ อยู่อย่างมีความสุข เพื่อให้เกิดสุขสภาวะให้เกิดขึ้นกับตนเอง และครอบครัวด้วย

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ
  2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเรื่องการวางแผนรายได้และรายจ่ายให้เกิดสภาวะสมดุล
  3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านการการบริหารหนี้
  4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านการออม โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ
  5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ปรับกรอบความคิด Mind Set ให้เข้าสู่สภาวะการเก็บออมเงิน

            - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

   2. ความหมายของการเกษียณอายุ  และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่ทำใหตองมีการวางแผนทางการเงิน

            - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงความหมาย และมีเหตุปัจจัยอะไร ที่ต้องวางแผนทางการเงิน และทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับการเกษียณแต่ไม่กล้าถาม

   3. ปัญหา 7 ประการที่ส่งผลร้ายต่อการออมเพื่อการเกษียณ

            - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักและเข้าใจถึงประเด็นหรือปัจจัย ที่มีผลกระทบต้องการออมของคนเรา

   4. ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ

            - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักและมีความเข้าใจพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ทางด้านอัตราดอกเบี้ย จะมีส่งผลกระทบต่อการออม เพื่อวัยเกษียณอายุอย่างไร

   5. การบริหารหนี้ส่งผลกระทบอย่างไร

            - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักและเข้าใจพื้นฐานของความหนี้ที่เกิดขึ้นภาคครัวเรือน และแนวทางในการบริหารหนี้ให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

   6. การออม ผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ

            - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี่ความเข้าใจด้านการออมว่า มีการออมเพียงพอสำหรับการเกษียณอายุแล้วหรือยัง

   7. การวางแผนภาษี

            - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงภาษี ที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง และ มีแนวทางการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางด้านภาษี ให้เกิดต่ำสุด

   8. การลงทุน และความเสี่ยง

            - Work Shop & Group Coaching เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจในตราสารทุน และ ตราสารหนี้ โดยพื้นฐาน เพื่อใช้ในการบริหารการจัดการภายหลังการเกษียณ

   9. การวางแผนเพื่อการเกษียณ

            - Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบถึงเหตุผลที่ตองมีการวางแผนเพื่อการเกษียณ และ หลักคิด / หลักสำคัญ ในการวางแผนเกษียณ

แนวทางการอบรม    

            - บรรยาย 40% Work Shop & Coaching 60% ทั้งนี้โดยใช้หลักการ positive psychology

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ระดับพนักงานที่มีอายุก่อนเกษียณอายุ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด