เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การบริหารจัดการคุณภาพในงานบริการ ( Quality Management in Service )

รหัสหลักสูตร: 66498

จำนวนคนดู 157 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารจัดการคุณภาพในงานบริการ ( Quality Management in Service )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ที่มาและเหตุผล
     “ทุกสัมผัสแห่งการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า” คุณภาพในการบริการเกิดจากการวางแผน การออกแบบ และการส่งมอบบริการในทุกขั้นตอน จนเกิดเป็นวงจรแห่งการบริการที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่น ประทับใจ เชื่อใจ และไว้ใจในการบริการขององค์กร การบริการนั้น เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการพัฒนาระบบการบริการให้กับลูกค้าผ่านทางระบบการจัดการ เทคโนโลยี และบุคลากรขององค์กร
     การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  จนเกิดความประทับใจ  
ดังนั้น การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องหาสมดุล ระหว่างความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้พบวิธีการที่ดีที่สุด และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อทราบแนวทางการควบคุมคุณภาพ และการบริหารคุณภาพที่จะเป็นพื้นฐานสู่การศึกษาระบบของสากลเพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคุณภาพในงานบริการและใช้คุณภาพเป็นปัจจัยในการแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดของกิจการในยุคโลกาภิวัตน์

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อในการบรรยาย

09.00 - 10.30    1.    วิเคราะห์ การบริการในยุค New Normal
                         2.    Pre- test
                         3.    ความสำคัญของคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์
                         4.    ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพในงานบริการ
                         5.    ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งการบริการที่ดี
10.30 - 10.45    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00    1.    การสร้างมาตรฐานและการบริการที่แตกต่าง
                         2.    การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และที่มาของคุณภาพ
                         3.    4 เทคนิคสร้าง Customer loyalty
                         4.    Roleplay: ปัญหา สู่แนวทาง การสร้างมาตรฐานการบริการที่ดี
12.00 - 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30    1.    การสร้างเครื่องมือชี้วัดคุณภาพการบริการ
                         2.    บทบาทที่เหมาะสมของบุคคลทุกระดับในองค์กรบริการ
                         3.    หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                         4.    Roleplay: Creativity service Manager
14.30 - 14.45    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00    1.    ความหมายของ TQM
                         2.    พื้นฐานของวงจรคุณภาพ (P-D-C-A Cycle)
                         3.    การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus)
                         4.    Work Shop & Present [ group]
                         5.    สรุปเนื้อหาโดยรวม
                         6.    Q&A , [Post-test]
รูปแบบการบรรยาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
   -    การบรรยายเนื้อหา 30%
   -    Work shop สร้างสถานการณ์ต่างๆ เสมือนจริง 50%
   -    Share your Experience 20%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
   1.  ผู้บริหารทุกระดับ
   2.  พนักงานภาคส่วนบริการ
   3.  ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทุกคน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการคุณภาพในงานบริการ ( Quality Management in Service )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการคุณภาพในงานบริการ, Quality Management in Service

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด