เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

“Free Webinar - The ways for your Business Growth with Sage 300 ERP”

รหัสหลักสูตร: 66579

จำนวนคนดู 303 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด ขอเรียนเชิญลูกค้าผู้มีอุปกรคุณทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมงาน Webinar ของระบบ Sage 300 ERP โดยปัจจุบัน Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ได้พัฒนาระบบให้เป็น Extended Enterprise Solutions and Customer Services รองรับการทำงานได้ทั้ง Internet (Web UI) และ Intranet ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก องค์กรรวมถึงการออกแบบระบบให้รองรับความต้องการผู้บริหารในรูปแบบ Managerial Accounting หรือ Financial Accounting เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินการและประมวลผลข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

           

         สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย *

           >>> ลงทะเบียนด่วน รับจำนวนจำกัด!

          กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

                              เวลา 13.30 - 15.30 น.

           สถานที่ : Webinar


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. คุณสมบัติใหม่ของ Sage 300 ERP Version 2022 ....Last Version

                  •New Web Screens

                  •Redesigned Finder

                  •Order Entry Improvements

                  •Purchase Order Improvements

                  •64-Bit Financial Reporter

2. จุดเด่นของระบบ Sage 300 ERP

                  o รองรับธุรกิจได้หลายประเภท

                  o รองรับหลายภาษา

                  o รองรับหลายสกุลเงิน

                  o รองรับการสร้างบริษัทได้ไม่จำกัด

                  o Business Intelligence รายงานเชิงวิเคราะห์

                  o Dashboard ภาพรวมของการตัดสินใจ

                  o สะดวกและรองรับการ Interface ข้อมูลกับโปรแกรมอื่นๆ

3. ระบบ Sage CRM

                  ระบบ CRM บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ทำงานโดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นจากความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าปัจจุบันหรือว่าที่ลูกค้า รวมถึงจัดระเบียบข้อมูลนี้ให้อยู่ในระบบแบบรวมศูนย์กลาง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ระบบ ePurchase Workflow

                ระบบที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ครอบคลุม สามารถตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติใบคำขอซื้อ (PR-Purchase Requisitions) และใบสั่งซื้อ (PO-Purchase Orders) สามารถตรวจสอบงบประมาณ (Budget) ก่อนการอนุมัติตามลำดับขั้นการทำงานและตามอนุมัติของบริษัท

5. Q&A


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Sage 300 ERP, Accpac, Accounting Software, ERP, Sage Accpac, Sage CRM

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด