หลักสูตร พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ (Professional Consulting Sales Skills)

รหัสหลักสูตร: 66619

จำนวนคนดู 1225 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ (Professional Consulting Sales Skills)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในปัจจุบันองค์กรและบริษัทต่างๆ ได้มีการเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งพนักงานขายต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าไว้ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น พนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจจนสามารถกำหนดจุดยืนให้ตนเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ไว้วางใจให้กับลูกค้า หลักสูตร Professional Consulting Sales Skills ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานจนถึงการเป็นมืออาชีพของกระบวนการขาย ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ เรียนรู้กระบวนการขาย 7 ขั้นตอน ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือเทคนิคการถามและการฟังเพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและสามารถนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์และ
     การปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจ และสินค้าที่ทางผู้เข้าอบรมต้องการ โดยหลักสูตรนี้มีการแบ่งการฝึกอบรม เป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับจะมีหัวข้อการอบรมทีสนุกสนาน เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์การตรงจากวิทยากร ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องและสรุปหัวข้อให้นำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างง่ายดายในการทำงานจริง ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 3D ทำให้เกิดความสนุกสนาน ไม่เหมือนการอบรมแบบเดิมๆ แต่ผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมแบบไม่รู้สึกกดดัน และเป็นการจุดไฟการขายให้ลุกโซนขึ้นมาอีกครั้ง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   1. เพื่อให้เข้าใจทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ
   2. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เกิดการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขายอย่างเป็นระบบ
   3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า รูปแบบการขายแบบหน้าร้าน, ทางโทรศัพท์, การขายผ่านรูปแบบองค์กร
   4. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม สามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสินค้าได้
   5. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม หาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้
   6. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   7. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
   8. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
Module 1: Expert Personal Consulting
   •    ปัจจัยแห่งความสำเร็จในงานขายแบบเผชิญหน้าลูกค้า
   •    การเข้าใจในมุมมองของลูกค้า
   •    แนวคิดแบบ Outside In และ Inside Out
   •    คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
   •    ทัศนคติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
   •    รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย (การวิเคราะห์คู่แข่งขัน)
   •    การค้นหาจุดขายที่โดดเด่นของสินค้าด้วยเทคนิค FAB
   •    สุดยอดกระบวนการขาย 7 ขั้นตอนแบบมืออาชีพ    • การเตรียมตัวก่อนการขาย (Preparation)
            o    การเปิดการขาย (Opening)
            o    การค้นหาความต้องการของลูกค้า (Exploring)
            o    การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Presenting)
            o    การขจัดข้อโต้แย้ง (Objection handling)
            o    การปิดการขาย (Sales Closing)
            o    การบริการหลังการขาย (After Sales Service)
   •    สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสำหรับนักขายมืออาชีพ (Do and Don’t)

Module 2: Advising Telesale
   •    บทบาทของนักขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน
   •    Role Play การฝึกการขายทางโทรศัพท์ช่วงที่ 1 กิจกรรมระดมความคิด = ทักษะที่จำเป็นในการขายทางโทรศัพท์
   •    ขายอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าไม่อึดอัด
   •    Workshop การฝึกการขายทางโทรศัพท์ ช่วงที่ 2

ระยะเวลาและสถานที่จัดสัมมนา
    - จำนวน 1 วัน เวลา 9.00-16.00น  


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
   •    ผู้บริหารงานขาย
   •    ผู้จัดการงานขาย
   •    หัวหน้างานขาย
   •    ผู้นำทีมขาย
   •    พนักงานขายทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ (Professional Consulting Sales Skills)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ, Professional Consulting Sales Skills, อบรม sale, อบรม การขาย, อบรม ทักษะการขาย, อบรม การขายเชิงที่ปรึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกการนำเข้า 2024 (Deep Import 2024) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า