หลักสูตร พัฒนาทักษะด้านการขายเชิงที่ปรึกษา Consaultative Selling Skills Development

รหัสหลักสูตร: 66619

จำนวนคนดู 1499 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร พัฒนาทักษะด้านการขายเชิงที่ปรึกษา Consaultative Selling Skills Development
รอบที่

1

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

           ในยุคที่การแข่งขันในธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเป็นนักขายที่เพียงแค่มีทักษะพื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพออีกต่อไป การเป็นนักขายยุคใหม่
ต้องมีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาที่มีความรู้เชิงลึกและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำเสนอแนวทางการแห้ไขที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ 

           หลักสูตรฝึกอบรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับนักขาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายระดับเริ่มต้น หัวหน้าฝ่ายขาย หรือบุคคลที่สนใจในการเพิ่มทักษะ
การขายของตน ผ่านการวิเคราะห์ลูกค้าแบบเชิงลึก รวมถึงการปรับปรุงวิธีการขาย และการพัฒนาการเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ 

          ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของการขายในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ   


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารและการวิเคราะห์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างกรอบความคิดในการแก้ไขปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

อุปสรรคในการขายยุคปัจจุบัน

 1. การเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น: ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายขึ้น ลูกค้าสามารถค้นคว้าข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการจากแหล่งต่างๆ ได้ก่อนทำการซื้อทำให้ลูกค้ามีอำนาจ
  ในการเจรจาและความคาดหวังที่สูงขึ้น นักขายจึงต้องมีความรู้และการเตรียมตัวที่ดีกว่าเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงของลูกค้า
 2. ความต้องการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงและส่วนบุคคลมากขึ้น: ลูกค้าสมัยใหม่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัว
  การขายแบบเดิมที่ใช้การเสนอขายแบบเดียวกันกับลูกค้าทุกคนจึงไม่เพียงพออีกต่อไป นักขายต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
 3. การแข่งขันที่สูงขึ้น: ด้วยการเติบโตของธุรกิจออนไลน์และการเข้าถึงตลาดทั่วโลกที่ง่ายขึ้น การแข่งขันในธุรกิจจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก นักขายต้องพัฒนาทักษะและเสนอมูลค่าเพิ่ม
  ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
 4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว: เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว นักขายจำเป็นต้องอัพเดทความรู้และทักษะอยู่เสมอ
  เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยและเหมาะสม
 5. ความท้าทายในการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระยะยาว: ในโลกที่มีการแข่งขันสูง การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นสิ่งท้าทาย นักขายต้องพัฒนาทักษะ
  ในการดูแลลูกค้าอย่างจริงใจและยาวนาน
 6. ความยากในการติดตามและวัดผลการขาย: ด้วยช่องทางการขายที่หลากหลายและซับซ้อน การติดตามและวัดผลการขายอาจเป็นเรื่องยาก นักขายต้องใช้เครื่องมือและเทคนิค
  ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์การขายอย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
ช่วงที่ 1: พัฒนาทักษะพื้นฐานในการขาย

 • เรียนรู้หลักการขายพื้นฐาน
 • การฟังและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การจัดการข้อโต้แย้งและการปฏิเสธจากลูกค้า
 • การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า

ช่วงที่ 2: การเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลูกค้า

 • เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (เช่น CRM)
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อตามอารมณ์และตรรกะของลูกค้า
 • การสร้างแบบจำลอง Persona ของลูกค้า
 • เทคนิคการสร้างคำถามเพื่อเปิดโอกาสในการขาย

ช่วงที่ 3: การพัฒนาเป็นที่ปรึกษาด้านการขาย

 • การระบุโอกาสในการขายที่ต้องใช้การปรึกษา
 • การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี SPIN Selling
 • การสร้างและนำเสนอแนวทางการแก้ไขที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิผล
 • การฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 • การใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ช่วงที่ 4: การรักษาความสัมพันธ์หลังการขาย

 • การพัฒนาความสัมพันธ์สู่ความภักดีของลูกค้า
 • การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อการสร้างตลาดเป้าหมาย
 • การให้บริการหลังการขายที่เหนือความคาดหมาย
 • การจัดการและการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า
 • การสร้างและนำเสนอข้อเสนอมูลค่าเพิ่มที่ต่อเนื่อง
 • ช่วงถามมาตอบไป
 • สรุปเนื่อหาโดยรวมและเสนอแนะแนวทาง

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรด้านการขายและการตลาด สอนสนุก ด้วยการสอนแบบ 4D Storytelling

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 1. พนักงานขาย: เหมาะสำหรับพนักงานขายที่ต้องการพัฒนาทักษะในการขายเชิงที่ปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ช่วยเพิ่มผลผลิตและความสำเร็จในการปิดการขาย
 2. หัวหน้าทีมขาย: สำหรับผู้นำทีมขายที่ต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างกลยุทธ์การขายและการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาทีมของตนเอง
 3. ผู้จัดการฝ่ายขาย: เหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการสร้างกลยุทธ์ในการขายและบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดการและวางแผนการขายที่ยั่งยืน
 4. เจ้าของธุรกิจ: สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะในการขายเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจของตน การเรียนรู้เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาจะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึง
  และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 5. นักการตลาด: สำหรับนักการตลาดที่ต้องการเข้าใจลูกค้าและตลาดเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างแคมเปญและกลยุทธ์การตลาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 6. ที่ปรึกษาการขาย: สำหรับบุคคลที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการขาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และเสนอข้อเสนอที่เหมาะสมกับความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้า
สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

ห้อง null

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 4 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พัฒนาทักษะด้านการขายเชิงที่ปรึกษา Consaultative Selling Skills Development
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

4,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ, Professional Consulting Sales Skills, อบรม sale, อบรม การขาย, อบรม ทักษะการขาย, อบรม การขายเชิงที่ปรึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด