หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ISO 26000 (Social Responsibility Style ISO 26000)

รหัสหลักสูตร: 67036

จำนวนคนดู 1150 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ISO 26000 (Social Responsibility Style ISO 26000)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     จากพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้เริ่มพัฒนาจากจุดเริ่มต้น คือการบริจาคสิ่งของต่างๆ หรือความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับชุมชนและสังคมไปจนถึงการขยายมุมมองของความรับผิดชอบต่อสังคมออกไปในอีกหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) สิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมแรงงานและผู้บริโภค โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Reporting) ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการ จึงมาถึงการประกาศใช้มาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 (Social Responsibility) เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรการสานสัมพันธ์องค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมของธุรกรรมต่างๆ และสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กร


วัตถุประสงค์

     เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนด และแนวทางการนำไปปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ขององค์กรเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คืออะไร

2.หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม

3.คำศัพท์และนิยาม

4.ข้อกำหนดของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

5.ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

6.7 หลักการที่สำคัญและแนวทางการนำไปปฏิบัติ

7.แนวทางการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร

8.ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม

9.ถาม - ตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, GMP & HACCP

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ISO 26000 (Social Responsibility Style ISO 26000)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Social Responsibility Style ISO 26000, อบรม ความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ISO 26000, อบรม ISO 26000, SR Reporting, 7 หลักการที่สำคัญและแนวทางการนำไปปฏิบัติ, ข้อกำหนดของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด