วิทยากรมืออาชีพ ( Train the Trainer )

รหัสหลักสูตร: 66593

จำนวนคนดู 817 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
วิทยากรมืออาชีพ ( Train the Trainer )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันหลายๆ คน มีความฝันอยากทำในสิ่งที่ตนเองชอบและรัก แต่จะมีสักกี่คนที่จะสามารถเปลี่ยนจากความฝันเหล่านั้นให้กลายมาเป็นความจริง ไม่ว่าอาชีพใดในโลกล้วนต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทั้งสิ้น ดังนั้นการเป็นวิทยากรก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องมีความชำนาญหลายด้าน อาทิ ด้านความรู้ในสิ่งที่สอน ด้านความสามารถในการบรรยาย ด้านการสร้างบรรยากาศ ด้านการดึงศักยภาพผู้เข้าอบรม และด้านการตอบคำถาม เป็นต้น เพื่อสามารถทำให้ผู้ที่ที่เข้าร่วมอบรมมีความเชื่อถือ เชื่อมั่น และสามารถนำความรู้ นำเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรม ไปปรับใช้ในการทำงาน การใช้ชีวิต ได้จริง
     หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยการนำเทคนิคระดับโลก อาทิ เทคนิคการเตรียมตัว เทคนิคการลดความกังวล เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือ เทคนิคการใช้ภาษาพูด เทคนิคการใช้ภาษากาย เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือที่ที่จำเป็น เทคนิคการกระตุ้นผู้เข้าอบรม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม เทคนิคการตอบคำถาม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพ และสามารถสร้างรายจากการสอนได้จริง
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ เทคนิคไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพวิทยากรได้จริง
รูปแบบการการอบรม  ( Methodology )
   -  การบรรยาย  40%
   -  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
   -  กรณีศึกษา 10%
 

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   •    ปรับ Mindset การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
   •    คุณสมบัติวิทยากรมืออาชีพ
   •    การเตรียมตัวของวิทยากรมืออาชีพ
   •    เทคนิคการลดความกังวลแบบวิทยากรมืออาชีพ
   •    เทคนิคการดึงความสนใจและการสร้างความน่าเชื่อถือ
   •    เทคนิคการใช้ภาษาพูด ภาษากาย แบบวิทยากรมืออาชีพ
   •    เทคนิคการเตรียมอุปกรณ์แบบวิทยากรมืออาชีพ
   •    เทคนิคการสอน การกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพจากผู้เรียน
   •    การออกแบบหลักสูตร เพื่อสร้างตัวตน
   •    แนวทางการทำตลาด เพื่อสร้างการรับรู้
   •    แนวทางการก้าวเข้าสู่วงการวิทยากรมืออาชีพ
   •    แนวทางการปรับตัวเมื่อมีชื่อเสียง
Workshop 1 :  ฝึกปฏิบัติการเตรียมตัวเป็นวิทยากรมืออาชีพ
Workshop 2 :  ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาพูด ภาษากาย
Workshop 3 :  ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคล (ย่อย)
Workshop 4 :  ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคล (ใหญ่)
Workshop 5 :  ฝึกปฏิบัติแนวทางการทำตลาด

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   -    ผู้ที่เป็นวิทยากร
   -    ผู้ที่เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากร
   -    บุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพวิทยากร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร วิทยากรมืออาชีพ ( Train the Trainer )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: วิทยากรมืออาชีพ, Train the Trainer

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด