หลักสูตรอบรม หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง : Winning with Risk Management

รหัสหลักสูตร: 66831

จำนวนคนดู 626 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง : Winning with Risk Management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

           หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง : Winning with Risk Management เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ โดยการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ และการนำไป Implement

รูปแบบการเรียนรู้

          •การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย


          •ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

          •โครงสร้างองค์กรกับการบริหารความเสี่ยง

          •บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

                    1) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร)

                    2) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร)

                    3) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน)

                    4) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)

                    5) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน)

          •Workshop กิจกรรมกลุ่ม


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

          •หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง : Winning with Risk Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง, Winning with Risk Management, อบรมออนไลน์ 2566, หลักสูตรอบรม 2566, อบรม สัมมนา 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด