หลักสูตร การขายแบบตลาดเชิงรุกยุคใหม่ (THE ADVANCE SELLING SKILL)

รหัสหลักสูตร: 67166

จำนวนคนดู 462 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การขายแบบตลาดเชิงรุกยุคใหม่ (THE ADVANCE SELLING SKILL)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     บุคลากรที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานและทัศนคติและ Mindset ที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทีมงานขายและผู้นำเสนอสินค้าที่เป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างรายได้เข้าองค์กร

     ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการแข่งสูงและรุนแรงทั้งในเรื่องของราคาสินค้าและคุณภาพ ถ้าบริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ฝ่ายผลิตสินค้าหรือฝ่ายพัฒนาสินค้าเองคงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้อีก

     เพราะฉะนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถการขายให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเทคนิคการขายที่ทรงประสิทธิภาพและสามารถปิดการขายได้ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางคิดแผนการตลาดควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางการขาย
  2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการขายยุคใหม่อย่างลึกซึ้ง
  3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถมีกรอบและหลักการในการสร้างความสำเร็จทางการขาย
  4. เพื่อให้ผู้อบรมได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการตลาดแบบช่วยเหลือ เพื่อผลักดันการขายเท่าทันลูกค้าและมีโอกาสเพิ่มยอดขายมากขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
MODULE 1 สเต็ปการขาย

   - สามคำที่ทำให้นักขายไม่พัฒนาคือคาว่า ฉันรู้แล้ว

   Workshop ฉันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรในด้านการขาย

   - การขายที่ดีต้องอยู่ในสภาวะที่มีความสุข ไม่ใช่กดดันลูกค้า

   Workshop ความสุขของฉันคือสิ่งใด

   มาตรวจสอบความพร้อม การเป็นนักขาย เชิงรุก VS เชิงรับ

   Workshop นักขายเชิงรุก & รับ

   - เทคนิคการรับลูกค้าแบบมืออาชีพ

   - รูปแบบการใช้คาถามต่างๆ เพื่อเปิดใจและนำเสนอขาย

   - เทคนิคการเชิญชวนสนทนาเพื่อสร้างความสนใจ

   - เทคนิคการสร้างความเหมือน (Rapport) ในการสนทนา

   - อารมณ์ในการเปิดใจสนทนาที่ดีเริ่มจากหาความเหมือน

   - องค์ประกอบการขายที่คนทั่วไปมักมองข้าม

   Workshop การหาองค์ประกอบที่แตกต่าง


MODULE 2 เทคนิคปิดการขาย

   - เทคนิคการนำเสนอขายและการให้คำแนะนำที่ตอบสนองต่อความรู้สึกรับรู้ของลูกค้าแบบจึ้ง แอนด์ ต๊าชช!!

   - เทคนิคการให้คำแนะนำ F-A-B

   Workshop การนำเสนอสินค้า

   - Feature Advantage Benefits

   Workshop ลูกค้า 4 ขั้ว

   - มาเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อการให้คาแนะนาและการเข้าหาลูกค้าสาหรับงานบริการหลังขาย

     1.กระทิงซ่าขาลุย

     2.แก้วจ๋าลั้ลลาจริง

     3.แมวเหมียวเชี่ยวเชื่อง

     4.มดหยิ่งนิ่งสนิท

   - เทคนิคการโน้มน้าวใจให้ลูกค้า เซ..เยสส++

   - การพูดนาเสนอในสิ่งที่ลูกค้าได้ประโยชน์ (need)

   - การพูดนาเสนอให้ถูกที่ ถูกเวลา (timing)

   - เทคนิคการเจรจาข้อโต้แย้งอย่างมีอาชีพ

     1.รับฟังอย่างตั้งใจแลจริงใจ 

     2.เอาใจเขามาใส่ใจเรา

     3.ชี้แจงอย่างสุภาพ 

     4.แก้ไขและตรวจสอบอย่างมืออาชีพ

   - เทคนิคการสั่งลูกค้าให้มาซื้อ CALL TO ACTION

   Workshop CALL TO ACTION


MODULE 3 การตลาดยุคใหม่

   - รู้จักช่องทางการขายผ่าน การตลาด ดิจิทัลและเทคนิคการทำ Digtal marketing ร่วมกับการขาย

   Workshop สื่อต่างๆที่จำเป็นในการขายดิจิทัล

   - การคิดคอนเทนต์เพื่อการตลาดยุคใหม่

   Workshop Create Content


MODULE 4 การเปลี่ยน และการสร้าง MINDSET ที่ดีสำหรับนักขาย

   - PNAT นักขายที่ดีต้องมีทัศนคติใหม่

   - Minset นักขายคือ ความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมคิดสิ่งใด เราจะได้สิ่งนั้นเราจะเป็นในสิ่งที่เราคิด เราดึงดูดความสำเร็จเข้ามาหาตนเองแม้แต่ความล้มเหลวและเหตุการณ์แย่ๆก็เช่นกัน

   - เทคนิคการปรับ mindset ใหม่ด้วยวิธีการ input คำพูดเชิงบวก NLP For Sales TALK

   Workshop เทคนิคการ input คาพูดเชิงบวก

   - ถามตอบ ข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์แจกของรางวัลที่ระลึก สิ้นสุดการฝึกอบรมโดยสมบูรณ์

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้าทีม
  • พนักงานขาย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การขายแบบตลาดเชิงรุกยุคใหม่ (THE ADVANCE SELLING SKILL)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: THE ADVANCE SELLING SKILL, การขายแบบตลาดเชิงรุกยุคใหม่, ลูกค้า 4 ขั้ว, การพูดนาเสนอในสิ่งที่ลูกค้าได้ประโยชน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด