หลักสูตร “เลือกใช้ วิเคราะห์ป้องกันปัญหาแบริ่ง และการบำรุงรักษา”เชิงปฏิบัติ

รหัสหลักสูตร: 66971

จำนวนคนดู 1052 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร “เลือกใช้ วิเคราะห์ป้องกันปัญหาแบริ่ง และการบำรุงรักษา”เชิงปฏิบัติ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตที่มีการหมุนเคลื่อนที่จะมีชิ้นส่วนที่เป็นแบริ่งตลับลูกปืนรองรับการหมุนมากที่สุดถ้ามีการเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องจักร การประกอบติดตั้งไม่ถูกต้องตลอดจนการขาดการบำรุงรักษาที่ดีการวิเคราะห์การเสียหายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาช้าๆก็จะทาให้เครื่องจักรเกิดการเสียขัดข้องบ่อยๆหรือทาให้เกิด การเสียหายฉุกเฉิน Breakdown สูญเสียค่าใช้จ่ายมากผลการผลิตตกต่ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการสัมมนานี้เน้นเชิงปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ที่ผู้เข้าสัมมนาสามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. โครงสร้าง, ชนิด, ประเภทของตลับลูกปืน

2. รูปแบบการจัดเรียงเลขรหัส และการอ่าน

3. การออกแบบ เลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน

4. การถอดและประกอบแบริ่งที่ถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่าย

5. การวัดค่าช่องว่าง ระยะเผื่อที่ถูกต้องเพื่อลด Breakdown และพิกัดงานสวมประกอบแบริ่ง

6. การเลือกใช้ชนิดน้ามัน จาระบีแบริ่ง

    6.1 มาตรฐานระดับน้ามันหล่อลื่น

    6.2 มาตรฐานจานวนการอัดจาระบีและความถี่

7. การวิเคราะห์ความเสียหายแบริ่งและป้องกันการเกิดปัญหา

8. การบำรุงรักษาแบริ่ง

    8.1การใช้โสตVisual Inspection

    8.2 การวัด-วิเคราะห์การสั่นสะเทือนการเสียหายแบริ่ง

9. ค่าพิกัดการสั่น การเสียหายของแบริ่ง เครื่องจักร

10. ปฏิบัติ


ลักษณะการเรียนรู้

บรรยาย วิเคราะห์เชิงปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ วิดีโอ ตัวอย่างจริง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

    1. เข้าใจหน้าที่ส่วนประกอบ, ชนิดของลูกปืนสามารถเลือกใช้ได้ถูกต้อง

    2. บอกขนาด และพิกัด ของตลับลูกปืนจากอนุกรมมาตรฐาน

    3. เพิ่มทักษะการประกอบติดตั้งตลับลูกปืนเพื่อป้องกัน Breakdown

    4. วิเคราะห์สาเหตุการเสียหายเพื่อป้องกันการบำรุงรักษาเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มผลผลิต


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้จัดการ การผลิต

2. ผู้จัดการซ่อมบำรุง

3. วิศวกร/ช่างเทคนิคการซ่อมบำรุง

 4. หัวหน้า, พนักงานควบคุมเดินเครื่องจักร

5. ผู้เกี่ยวข้องงานซ่อมบำรุงและสนใจบริหารการซ่อมบำรุง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร “เลือกใช้ วิเคราะห์ป้องกันปัญหาแบริ่ง และการบำรุงรักษา”เชิงปฏิบัติ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้โสตVisual Inspection, เลือกใช้ วิเคราะห์ป้องกันปัญหาแบริ่ง และการบำรุงร, Breakdown, การออกแบบ เลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน, การถอดและประกอบแบริ่งที่ถูกต้อง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด