หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน (BBS: Behavior-based safety)

รหัสหลักสูตร: 67375

จำนวนคนดู 343 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน (BBS: Behavior-based safety)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในการทำงานนั้นผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนภายในองค์กร จำเป็นจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน หากเกิดอุบัติเหตุ หรือการสูญเสียจะทำให้องค์กรเสียทั้งชื่อเสียง เวลา ลูกค้า การสร้างพฤตกรรมความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของทุกคนในองค์กรจะต้องช่วยเหลือกัน โดยสามาถสร้างให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยได้ ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพราะพฤติกรรมแต่ละคนมีความแตกต่างกัน องค์กรจำเป็นจะต้องมีการควบคุมและสร้างกิจกรรมความปลอดภัยจนให้เป็นนิสัย การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย, การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมความปลอดภัย ให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขจนนำไปสู่พฤติกรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยและจิตสำนึกที่ร่วมกันในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักการ Behavior-based safety (BBS) สร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกัน


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ประเด็นและความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

2. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

3. Behavior-based safety (BBS) คืออะไร

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

5. การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยแนวคิดจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ

6. เทคนิคการโค้ช เพื่อสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย

7. การสร้างระบบการสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจความปลอดภัย

8. การนำแนวทาง วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ไปปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเป็นระบบ

9. กรณีศึกษาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน (BBS: Behavior-based safety)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักการ Behavior-based safety (BBS), การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน, การสร้างระบบการสื่อสารที่ดี, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน, แนวคิดจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ, วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล