หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 67375

จำนวนคนดู 54 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในการทำงานนั้นผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนภายในองค์กร จำเป็นจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน หากเกิดอุบัติเหตุ หรือการสูญเสียจะทำให้องค์กรเสียทั้งชื่อเสียง เวลา ลูกค้า การสร้างพฤตกรรมความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของทุกคนในองค์กรจะต้องช่วยเหลือกัน โดยสามาถสร้างให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยได้ ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพราะพฤติกรรมแต่ละคนมีความแตกต่างกัน องค์กรจำเป็นจะต้องมีการควบคุมและสร้างกิจกรรมความปลอดภัยจนให้เป็นนิสัย การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย, การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมความปลอดภัย ให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขจนนำไปสู่พฤติกรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยและจิตสำนึกที่ร่วมกันในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักการ Behavior-based safety (BBS) สร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกัน


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ประเด็นและความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน

2. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

3. Behavior-based safety (BBS) คืออะไร

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

5. การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยแนวคิดจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ

6. เทคนิคการโค้ช เพื่อสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย

7. การสร้างระบบการสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจความปลอดภัย

8. การนำแนวทาง วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ไปปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเป็นระบบ

9. กรณีศึกษาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักการ Behavior-based safety (BBS), การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน, การสร้างระบบการสื่อสารที่ดี, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน, แนวคิดจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ, วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)