หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการบริการทางโทรศัพท์ (Strategic Customer Service Excellence by phone)

รหัสหลักสูตร: 67385

จำนวนคนดู 524 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการบริการทางโทรศัพท์ (Strategic Customer Service Excellence by phone)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรและบริษัทต่าง ๆ ได้มีการเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ ให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกี่ยวกับการบริการที่ดี และเทคนิคการบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ในทุกความต้องการของลูกค้า และที่สำคัญยิ่ง พนักงานให้บริการที่ดีนั้นต้องสามารถสร้างการจดจำที่ประทับใจ ที่โดดเด่นและแตกต่างจากการบริการที่อื่น เพื่อสร้างการได้เปรียบด้านการตลาดได้อีกด้วย

ดังนั้น องค์กรที่จะประสบความสำเร็จ บุคลากรในองค์กรนั้น จะต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี

รู้คุณค่าในตนเอง เข้าใจบทบาทหน้าที่ในงานบริการแบบมืออาชีพ

หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาการสื่อสารเพื่อการบริการทางโทรศัพท์ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเกี่ยวกับหลักการบริการ ในขั้นพื้นฐาน จนถึงการเป็นมืออาชีพ ซึ่งในหลักสูตรการอบรมนี้ ได้รวมหัวข้อที่น่าสนใจไว้ เพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ กลยุทธ์การบริการและการตลาดที่

ยอดเยี่ยมทันสมัย สำหรับลูกค้าในยุค New normal เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่ง Emotional intelligence, Mindset for success, Solving preventing customer complaints ซึ่งแต่ละช่วงจะมีเทคนิคการบรรยายที่สนุกสนาน ใช้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องและสรุปหัวข้อให้นำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างง่ายและเหมาะสมกับการทำงานจริง ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4D Storytelling ซึ่งสร้างความสนุกสนานและแตกต่างจากการอบรมแบบเดิม ๆ โดยผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมแบบไม่รู้สึกถึงความกดดัน และเป็นการสร้างไฟในการทำงานให้ลุกโซนขึ้นมาอีกครั้ง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทัศนคติที่ดีของการบริการแบบมืออาชีพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยด้านสมรรถนะด้านการบริการของตนเองได้

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ทั้งแบบเผชิญหน้าและทางโทรศัพท์

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจเทรนด์การตลาดและการบริการในยุคปัจจุบันและอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา

ทัศนคติสู่ความสำเร็จ ในการทำงาน

•Growth mindset พัฒนาสู่การพัฒนา

แบบยั่งยืน

•Fixed mindset เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน

รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย (การวิเคราะห์ลูกค้า)

•เรียนรู้และทำแบบทดสอบ D>I>S>C เพื่อสร้างความเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งมี 4 ประเภทดังนี้ Dominance, Influence, Steadiness, และ Compliance

•เข้าใจทฤษฎี D>I>S>C เพื่อการวิเคราะห์ลูกค้า 4 แบบจากพฤติกรรมการแสดงออก

1.นักธุรกิจ

2.นักการตลาด

3.นักสืบ

4.นักสร้างความสัมพันธ์


Smart (Voice)Personality สร้างความรู้สึกดี ประทับใจ จดจำ ด้วยการบริการทางโทรศัพท์

•บุคลิกภาพของที่ปรึกษาในทัศนคติของลูกค้า

•กระบวนการสร้างความประทับใจใน 1 นาที ด้วย 3 องค์ประกอบ

1.Great greeting on phone

2.Physiology communication

3.Image Impression


Service Excellence

•การบริการยุคดิจิทัล Overview

•ขั้นต่างการบริการ

•รักษาฐานลูกค้าเก่า เพื่อสร้างลูกค้าใหม่


การเข้าใจในมุมมองของลูกค้า ด้วยหลักการบริการ ยุคดิจิทัล

•แนวคิดแบบ Outside In

•แนวคิดแบบ Inside Out


Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็นผู้ควบคุมลูกค้าในทุกสถานการณ์

1.การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)

2.การควบคุมตัวเอง (Self-Management)

3.ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Social Skills)

4.การเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

5.การจูงใจ (Motivation)


กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า ด้วยจิตวิทยาเพื่อธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืน

1.Customer relationship management

2.Customer experience management

3.Customer experience


กลยุทธ์ในหัวข้อนี้จะช่วยให้คุณทราบว่า การบริหารความความสัมพันธ์ที่คุณปฏิบัติ กับลูกค้าในปัจจุบันนี้ อยู่ในระดับความเสี่ยง ที่จะสูญเสียลูกค้าในระดับไหน การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียน

จากลูกค้าทางโทรศัพท์

•ประเภทของปัญหาและสาเหตุที่ร้องเรียน

•การจัดการข้อโต้แย้งด้วยหลักการ Win-Win


ยกระดับการสื่อสารด้วยโมเดล 3SMART

•Smart listening เพิ่มการฟังมากขึ้นถึง 70%

•Smart thinking คิดตรงประเด็น 20%

•Smart speaking พูดตรงใจผู้ฟัง 10%


Know you customer 3 รู้คู่นักเจรจา.

•Customer information รู้จักตัวตนข้อมูล

•Financial status รู้จักสถานะทางการเงิน

•Decision making อำนาจการตัดสินใจ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหารทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์

•พนักงานขาย หรือพนักงานบริการที่ต้องการเพิ่มทักษะเพื่อการพัฒนาตนเอง

•บุคลคลทั่วไปที่สนใจในงานด้าน การขายและการบริการ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการบริการทางโทรศัพท์ (Strategic Customer Service Excellence by phone)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: 3 รู้คู่นักเจรจา., สาเหตุที่ร้องเรียน, การตระหนักรู้ในตนเอง, แนวคิดแบบ Outside In, แนวคิดแบบ Inside Out, การบริการยุคดิจิทัล Overview

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด