หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดใหม่ มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563 (TLS 8001:2020 Requirements) และการนำไปปฏิบัติ

รหัสหลักสูตร: 66781

จำนวนคนดู 2159 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดใหม่ มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563 (TLS 8001:2020 Requirements) และการนำไปปฏิบัติ
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖ หรือ Thai Labour Standard: TLS 8001-2003 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 และได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันได้กำหนดเป็นมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคม ด้านแรงงานของธุรกิจ เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดี เทียบได้กับ มาตรฐานแรงงานสากล สถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาด มาตรฐานแรงงานไทย ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในสถานประกอบกิจการของตนได้โดยสมัครใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานที่ดี ให้สามารถเข้าร่วมเวทีการค้าระดับสากลได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และการบริหารจัดการแรงงาน ที่มีมาตรฐานจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี


วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจ ข้อกำหนดใหม่ TLS 8001:2020

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้งานให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ TLS 8001:2020

          3.เพื่อนำเทคนิคการติดตามและการพัฒนาปรับใช้ให้กับองค์กร และการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้าง


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          1. ทำไมองค์กรจึงต้องจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

          2. ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

          3. เอกสารอ้างอิง พระราชบัญญัติ หลักปฏิบัติ และมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

          4. ความแตกต่างของ มรท. 8001: 2563 กับฉบับก่อนหน้า

          Workshop 1: ทำไมต้องมีข้อกำหนดข้อกำหนด มรท. 8001: 2563

          5. ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามประกาศข้อกำหนด มรท. 8001: 2563

                    ข้อ 5.1 ข้อกำหนดทั่วไป

                    ข้อ 5.2 ระบบการจัดการ

                    ข้อ 5.3 การใช้แรงงานบังคับ

                    ข้อ 5.4 ค่าตอบแทนการทำงาน

                    ข้อ 5.5 ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก

                    ข้อ 5.6 วันหยุดและวันลา

                    ข้อ 5.7 การเลือกปฏิบัติ

                    ข้อ 5.8 วินัยและการลงโทษ

                    ข้อ 5.9 การล่วงเกินทางเพศ และการใช้ความรุนแรง

                    ข้อ 5.10 การใช้แรงงานเด็ก

                    ข้อ 5.11 การใช้แรงงานหญิง

                    ข้อ 5.12 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

                    ข้อ 5.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                    ข้อ 5.14 สวัสดิการแรงงาน

          6.การจัดทำเอกสาร มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ และการนำไปปฏิบัติ

           Workshop 2 : กิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจตามข้อกำหนด พร้อมนำเสนอ

วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          หัวหน้างาน ผู้จัดการ คณะทำงาน ผู้ตรวจติดตาม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง


สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

ห้อง null

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดใหม่ มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563 (TLS 8001:2020 Requirements) และการนำไปปฏิบัติ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดใหม่ TLS 8001:2020, อบรม มรท.8001:2563, มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563, อบรมออนไลน์, อบรมออนไลน์, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด