หลักสูตร Internal Audit RBA - Responsible Business Alliance

รหัสหลักสูตร: 67161

จำนวนคนดู 1056 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร  Internal Audit  RBA - Responsible Business Alliance
รอบที่

1

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     หลักปฏิบัติของ RBA คือชุดของมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมมาตรฐานที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณอ้างอิงบรรทัดฐานและมาตรฐานสากลรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO, แนวปฏิบัติของ OECD สำหรับวิสาหกิจข้ามชาติ,มาตรฐาน ISO และ SA และอื่นๆ อีกมากมายแม้ว่าจรรยาบรรณจะมีต้นกำเนิดมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากอิเล็กทรอนิกส์

     เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปาทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัยพนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การตลาด การผลิตรวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสมอบรม RBA


วัตถุประสงค์

  1.เข้าใจถึงความจำเป็นของการตรวจสอบภายใน

  2.เข้าใจถึงบทบาทและการเป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์กร รวมถึงดำเนินการตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.จัดทำรายการตรวจสอบตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของ RBA

  4.นำเสนอการรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล

  5.ฝึกการตรวจสอบภายในภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา

•ความหมาย / วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตาม

•การทบทวนเอกสารเพื่อเตรียมตัวสำหรับการตรวจประเมิน RBA

•ประเภทของการตรวจติดตาม

•คุณสมบัติ / บทบาทหน้าที่ของทีมตรวจติดตาม

•ขั้นตอนการตรวจติดตาม

Work Shop1 : Audit Plan

•หลักการจัดทำ Check List

•การดำเนินการตรวจสอบ

Work Shop 2 : การจัดทำ Check List

•เทคนิคการเขียน CAR การรายงานผลหลังการตรวจติดตาม

Work Shop 3 : การเขียน CAR

•การติดตามประสิทธิผลการแก้ไข


ลักษณะการเรียนรู้

  •บรรยาย

  •กิจกรรมกลุ่ม


วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

• หัวหน้างาน ผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ RBA - Responsible Business Alliance

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Internal Audit RBA - Responsible Business Alliance
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Internal Audit RBA - Responsible Business Allian, การทบทวนเอกสารเพื่อเตรียมตัวสำหรับการตรวจประเมิน R, การดำเนินการตรวจสอบ, เทคนิคการเขียน CAR, การติดตามประสิทธิผลการแก้ไข

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด