หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers รับมือกับลูกค้ายาก ๆ อย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 67705

จำนวนคนดู 68 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers รับมือกับลูกค้ายาก ๆ อย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

             ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น อินเทอร์เน็ต และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
มีแนวโน้มจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ในขณะเดียวกันสำหรับภาคบริการทักษะของการบริการยังเป็นเรื่องสำคัญ
ในการนำสู่ความยั่งยืนในการอยู่รอดในภาคธุรกิจ ลักษณะสำคัญที่ผู้ให้บริการต้องมีคือ มีความอดทน สามารถบริหารจัดการอารมณ์ที่ดีในทุกสถานการณ์ เป็นผู้ฟังที่ดี
มีทักษะในการสื่อสาร มีความเข้าใจในสินค้า สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถอ่านใจลูกค้าได้ มีสติในการแก้ไขปัญหา สามารถชักจูงโน้มน้าวใจลูกค้าได้จบการสนทนาได้อย่างประทับใจ

             ด้วยการรับมือกับลูกค้าที่หลากหลาย เราจะมีวิธีบริหารจัดการลูกค้าอย่างไร โดยเฉพาะลูกค้าที่นักบริการคิดว่ารับมือยาก ในการพัฒนาทักษะในการรับมือ
กับลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ ลูกค้าสำคัญกับองค์กรและสำคัญกับพนักงานทุกคน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจการสร้างทัศนคติในการบริการ การสื่อสารที่ดี
แม้ว่าลูกค้าจะมีอารมณ์โกรธ หรือต้องรับมือในพฤติกรรมอารมณ์ลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อให้เป้าหมายขององค์กรประสบผลสำเร็จ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 Mindset กับการทำงานในมุมมองของการบริการ

 • สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)
  นำสู่สิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองด้านงานบริการ
 • Workshop : การสำรวจตัวเองและการวางเป้าหมายการพัฒนาตนเอง
 • ความหมายและความสำคัญของการบริการในการมีจิตบริการ (Service mind)
 • คุณสมบัติ บุคลิกภาพ การแต่งกายที่เหมาะสมที่สร้างความหน้าเชื่อถือ
 • 7 ทัศนคติที่ดี สำหรับการบริการลูกค้าให้ดีเยี่ยม
 • Workshop : ระดมความคิด “บุคคลแบบไหนที่จะทำให้การบริการประทับใจ”

Module 2 เทคนิควิธีการรับมือกับลูกค้า

 • คาดหวังของลูกค้าในการใช้บริการของแต่ละส่วนงาน (Touch point)
 • เรียนรู้พฤติกรรมบุคลิกภาพของลูกค้าแต่ละประเภทเพื่อการรับมือในการบริการ
 • เรียนรู้ 6 ขั้นตอนการรับมือกับลูกค้าเจ้าอารมณ์
 • เรียนรู้การสื่อสารในการลดข้อโต้แย้งจากลูกค้าแต่ละประเภท
 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
 • Workshop
 • เรียนรู้การสื่อสารในการสนทนาทางโทรศัพท์ สื่อสารผ่าน Line app การตอบ chat การพูด ภาษากาย น้ำเสียง ที่เหมาะสมในการบริการกับลูกค้า
 • เรียนรู้ทักษะการเจรจาต่อรองในงานบริการ และเทคนิคการลดการถูกปฏิเสธ
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการตอบคำถามที่เหมาะสมกับลูกค้า
 • Workshop จากสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์การทำงานร่วมกัน การปรับคำพูดในการบริการ/การแก้ไขปัญหา และอธิบาย การตอบคำถามลูกค้าแบบมืออาชีพ
 • มารยาท และคำพูดที่ไม่ควรปฏิบัติในการบริการลูกค้า (Don’t)
 • เน้น Workshop/Roleplay จากเหตุการณ์ในการปฏิบัติงาน
 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน แนวทางการพัฒนาตนเอง
 • ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • กลุ่มผู้เข้าอบรม พนักงาน call center, พนักงานแผนกเร่งรัดหนี้สิน และพนักงานที่ต้อนรับลูกค้า
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers รับมือกับลูกค้ายาก ๆ อย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริการ, Coaching card Points of you, Service mind, บุคลิกภาพ, 7 ทัศนคติที่ดี, ลูกค้าเจ้าอารมณ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด