หลักสูตร Agile Management

รหัสหลักสูตร: 67735

จำนวนคนดู 56 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Agile Management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

             การเพิ่มประสิทธิผลทีมงานด้วยหลัก Agile Management มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้ได้มาซึ่งผลงานอย่างมีประสิทธิผล
ซึ่งมีใจความสำคัญของแนวคิด Agile คือการทำงานให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าทำงานในทิศทางไหน
ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็วและเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน
ก็สามารถพูดคุยกับทีมได้ทันที เพื่อลดปัญหาการเข้าใจผิดกันระหว่างคนในองค์กร

             หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ ที่จะพัฒนาทักษะการทำงานแนวใหม่แบบ Agile โดยนำเทคนิค
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทำงานไปทีละนิด ๆ และค่อย ๆ ประเมินว่า "ไปต่อดีหรือถูกทางไหม" แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึง การกำหนดเป้าระยะสั้นและ
ค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น


การบริหารทีมงานยุคใหม่ให้มีความคล่องแคล่วรวดเร็ว (Agility) สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันกับโลกยุคใหม่ (VUCA World)

 • Volatility (ความผันผวน)
 • Uncertain (ความไม่แน่นอน)
 • Complex (ความซับซ้อน)
 • Ambiguous (ความคลุมเครือ)

ด้วยการสร้างกรอบความคิดของการปรับตัว (Agile Mindset) เป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นสูงมากเพราะบุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กร เติบโตแล้วผ่านโลกยุคใหม่นี้ไปได้


            หลักการบริหารจัดการแบบ Agile สามารถเลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้ในเชิงปฏิบัติงาน ได้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลและลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทีมงานสามารถส่งมอบผลงานได้อย่างรวดเร็วทันกับความต้องการ และมีความยึดหยุ่นในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยใช้การทำงาน ในรูปแบบของ Scrum สิ่งที่จะเกิดขึ้น
จากการทำงานในลักษณะของ Agile คือ

 • การทำงานที่ตรงความต้องการของลูกค้า (ภายในหรือภายนอก)
 • การทำงานเป็นทีมด้วยความรับผิดชอบของตัวเอง
 • การลดปัญหาการทำงานแบบรอขั้นตอนที่ยุ่งยาก
 • การทำงานตรงเวลาและได้งานที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการทำงานแบบ Agile ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที

2.เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นของการทำงานเป็นทีมด้วยรูปแบบของ Agile ลดข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานได้

3.เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ได้

4.เพื่อทำให้ผู้เรียนพร้อมเผชิญกับงานที่ไม่คาดคิดแล้วมีแนวทางปฏิบัติที่ดีให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
การเรียนรู้และเข้าใจ Agile Management

 • นิยาม/ความหมายของคำว่า “Agile”
 • สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง
 • ประเด็นสำคัญของการประยุกต์ใช้ Agile กับการทำงาน
 • การสร้างกรอบความคิดแบบคล่องแคล่ว (Agile Mindset)
 • Workshop : สรุปแก่นสำคัญของการทำงานแบบ Agile

หลักการบริหารจัดการแบบ Agile

 • วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile

ท่านจะเรียนรู้วิธีการทำงานแบบ Agile ส่งผลให้เกิดงานที่มีผลลัพธ์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว กระชับ งบไม่บานปลาย และค่อนข้างยืดหยุ่น
และพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงรอบข้างได้เสมอ

 • ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร
 • ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
 • ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ
 • ผิดพลาดให้เร็ว
 • ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ
 • คุณลักษณะของการทำงานแบบ Agile
 • ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ Agile ไปใช้
 • สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการนำ Agile ไปปฏิบัติ
 • Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารจัดการแบบ Agile ของตัวเอง

คุณลักษณะที่ดีของ Management Agile Coach

 • การบริหารโครงการเชิงรุก (Proactive Project Management)
 • การมีทักษะการโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator & Coach)
 • การสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับทีม (CFR)

บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum

ท่านจะได้เข้าใจความถนัดหรือเชี่ยวชาญของทีมงาน สามารถดึงจุดแข็งของตนเองและทีมงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์นำมาสู่การทำงานที่ลงตัว

 • The Roadmap
 • The Backlog
 • Sprint Planning
 • The Daily Scrum
 • Role Playing : การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีใน Style ตัวเอง

การประยุกต์ใช้ Agile ในการทำงานในเชิงการบริหาร

 • การบริหารงานในยุค VUCA World
 • การบริหารทีมงานเฉพาะกิจ (Project Team)
 • การทำงานร่วมสายงานที่แตกต่างกัน
 • การบริหารทีมนวัตกรรมในองค์กร
 • Workshop : การประยุกต์แนวทางการบริหารแบบ Agile ของตัวเอง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Agile Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความหมายของคำว่า “Agile”, การประยุกต์ใช้ Agile กับการทำงาน, Agile, แนวคิดของ Agile, ทำงานเป็นทีม, การสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับทีม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด