“อบรมเทคนิคการขายและการบริหารการขาย สำหรับ SMEs

จำนวนคนดู 830 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

อบรมฟรี ฟรี ดี ดี มาแล้วคะ

“อบรมเทคนิคการขายและการบริหารการขาย สำหรับ SMEs"

ระหว่าง

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25 – 26 เมษายน 2552

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผลในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการตลาด ทั้งทางด้านสังคมและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และการซื้อสินค้าของผู้บริโภค มีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในการจับจ่ายซื้อของ และยากที่จะคาดเดาความต้องการได้ เนื่องจากรสนิยมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ เฉกเช่นเดียวกับ เทคนิคการขาย และการบริหารการขายที่เคยใช้มาในอดีตอาจจะล้าสมัยเงื่อนไข ข้อโต้แย้งต่างๆที่พนักงานขายเคยเผชิญหรือประสบมาแล้วในอดีตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น โครงการอบรมเทคนิคการขายและบริหารการขายสำหรับ SMEs ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านเทคนิคการขายและบริหารการขาย ตลอดจนรู้จักการเตรียมพร้อมและการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการขาย และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคการขาย และการบริหารการขายแก่ผู้เข้าอบรม2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการธุรกิจSMEs , พนักงานขายหน้าใหม่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 30 คนค่าลงทะเบียนฟรี ฟรี ฟรี รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น !!!!!!!ระยะเวลาการอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25 – 26 เมษายน 2552  ณ ห้องประชุม 1  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดการวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 255208.30 - 09.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน09.00 - 12.00 “ ทัศนคติต่อการขาย”12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 - 16.00 “รู้จักตนเองและเข้าใจลูกค้า ”วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 255208.30 - 09.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน09.00 - 12.00 “ เทคนิคการขาย ”12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน3.00 - 16.00 “ เทคนิคการขาย(ต่อ)  พร้อม Work Shop”ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคการขายและบริหารการขายและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีศักยภาพในการแข่งขันสถานที่ฝึกอบรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิธีการสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด