อบรมหลักสูตร : ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม (Logistics Cost Reduction in Lean Manufacturing)

รหัสหลักสูตร: 66010

จำนวนคนดู 3336 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมหลักสูตร : ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม (Logistics Cost Reduction in Lean Manufacturing)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ปัจจุบัน การจัดการกระบวนการขององค์กรที่ดี จะต้องพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการของลูกค้า ภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่ผู้บริหารองค์กร กระทำได้คือ ต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และหาทางรับมือด้วยการปรับองค์กรให้มีความสามารถรองรับปัญหาดังกล่าว

     ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักส าคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์

     ระบบการผลิตแบบลีน เป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ องค์การ โดยการพิจารณาคุณค่าในการดำเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าในตัวสินค้าและบริการ และกำจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไรและผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้รู้จักกับระบบการผลิตแบบลีน ว่าคืออะไร มีแนวคิดอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อกิจกรรมด้านโลจิสติกส์อันจะช่วยเป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจ และการนำไปใช้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร 

 1. ความสำคัญของการลดต้นทุนโลจิสติกส์แบบ Lean
 2. กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์แบบ Lean
 3. การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean
 4. การลดต้นทุนด้านการวางแผนการผลิตแบบ Lean
 5. การลดต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังแบบ Lean
 6. การลดต้นทุนด้านขนส่งและกระจายสินค้าแบบ Lean
 7. การลดต้นทุนด้านการขายและพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าแบบ Lean
 8. เครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้สำเร็จ
 9. หลักการ 3 Mu (Muri, Muda, Mura)
 10. หลักการสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)
 11. หลักการผลิตและบริการแบบทันเวลาพอดี (Just in Time)
 12. หลักการผลิตและบริการแบบดึง (Pull System)
 13. หลักการเพิ่มคุณค่าในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์
 14. หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 15. หลักการดำเนินการบริการอย่างมีมาตรฐาน (Standardization)
 16. การประยุกต์ใช้หลักการ Lean กับงานด้าน Logistics

วิธีการสัมมนา 

     - การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หัวหน้างานผลิตและบริการ พนักงานผลิตและบริการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร : ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม (Logistics Cost Reduction in Lean Manufacturing)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน Logistics, หลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม, Logistics Cost Reduction in Lean, อบรม Lean, อบรม Logistics, อบรมโลจิสติกส์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด