หลักสูตร การบริหารจัดการ อาหารปลอมปน ( Food Fraud )

รหัสหลักสูตร: 66697

จำนวนคนดู 2237 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การบริหารจัดการ อาหารปลอมปน  ( Food Fraud )
รอบที่

1

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     มาตรฐาน BRC  ,FSSC 22000 (Food Safety System Certificate)  และ ISO22000:2018  เป็นอีกหนึ่งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารระดับสากล เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ และความปลอดภัยทั้งห่วงโซ่อาหาร ที่มาจากภาคผู้ผลิต (Food Supply Chain) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมาตรฐาน Food Safety Management  จะปราศจากอันตรายทั้ง 6 ด้าน 1.ด้านเคมี 2.ชีวภาพ 3.กายภาพ 4.สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 5.สารดัดแปรทางพันธุกรรม (หรือ การป้องกันการก่อการร้าย )6.อาหารปลอมปน อีกทั้ง ยังเป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีกับระบบมาตรฐานสากลที่บริษัทฯ ของเรามีอยู่ เช่น หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) นอกจากนั้นยังเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI (Global Food Safety Initiative) ซึ่งคือ องค์กรที่สร้างขึ้นมาจากกลุ่มผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก เป็นองค์กรที่นำ    
     อันตรายที่มาจาก อาหารปลอมปน (Food Fraud ) เป็นอันตราย ที่เกิดจากการเจตนาใช้อาหารที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า เช่น ใช้วัตถุดิบ จากคนละแหล่งที่มา ใช้วัตถุดิบที่เป็นของปลอมที่ไม่ใช่อาหาร  หรือมีการปนวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามข้อตกลง ซึ่งการปลอมแปลงอาหาร หรือ ทำอาหารปลอม มีผลต่อความไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค หรือ เสี่ยงต่อกลุ่มที่มีการแพ้อาหารที่ปลอมปนมา


วัตถุประสงค์
     เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของ Food Fraud  ภาพรวมของการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติม (Additional Requirement) และการจัดการอาหารปลอมปน พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการประเมินความเสี่ยง  การวางแผน การดำเนินการ การเตรียมตัว เพื่อการดำเนินการ และการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
     หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎีที่ช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะ   และกิจกรรมกลุ่ม(Work Shop)   เพื่อให้ การนำไปใช้ได้ อย่างเกิด ประโยชน์สูงสุดในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดการอบรม
   •  ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน ด้าน Food Safety Management
   •  ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน ด้าน Food Safety Management
   •  ภาพรวมด้านอาหารปลอมปน  และหลักการประเมิน อาหารปลอมปน
   •  หลักการประเมิน อาหารปลอมปนและ Work Shop การประเมินความเสี่ยงอาหารปลอมปน
   •  การประเมินร่วมของแผนกที่เกี่ยวข้อง ในด้านอาหารปลอมปน  
   •  ตอบข้อซักถาม

วิทยากร
ดูประวัติ

นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในอาหารและเครื่องสำอางค์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ประกอบการด้านอาหาร หัวหน้างาน. QMR, food safety team, ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบ  ความปลอดภัยในโรงงานอาหาร นักวิชาการด้านอาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

ห้อง null

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการ อาหารปลอมปน ( Food Fraud )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การบริหารจัดการ อาหารปลอมปน ( Food Fraud ), Food Fraud, อบรม 2566, อบรม Food Fraud, อบรมการบริหารจัดการ อาหารปลอมปน, อบรมออนไลน์ 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด