Effective Task & Time Management Techniques

รหัสหลักสูตร: 65788

จำนวนคนดู 397 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Effective Task & Time Management Techniques
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      “ ไม่มีเวลา ไม่มีเวลา ” “ อยากมีเวลาเพิ่มขึ้น ” เป็นประโยคที่เราทุกคนมักได้ยินเป็นประจำ ซึ่งในโลกของความเป็นจริงเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากัน

ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ แท้จริงแล้ว คือเราไม่สามารถบริหารจัดการเวลาได้ แต่เป็นการบริหารจัดการลำดับความสำคัญของงานต่างหาก (Brian Tracy) สำหรับพนักงานผู้ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง จะไม่เริ่มต้นวันใหม่การทำงานด้วย “งาน” แต่ จะเริ่มต้นการทำงานด้วยการ “วางแผนเวลาก่อนทำงาน” จัดลำดับความสำคัญ แบ่งเวลา วิเคราะห์งาน เพื่อให้รู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังอย่างเป็นระบบ และมีแผนรองรับก่อนเสมอ

         ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านเพิ่มโอกาสได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จได้มากขึ้น เพิ่มการมีวินัยกับเรื่องเล็กๆเพื่อนำไปสู่ผลงานตามเป้าหมายใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีความสุขกับทุกบทบาทของตนเองได้ครบทั้ง 8 มิติ ทั้งเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน ต่อไป


วัตถุประสงค์ (Objective at the end of program)

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนและบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างครบทั้ง 8 มิติ (Attitude)
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็นตามสถานการณ์ (Knowledge, Skills)
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะวางแผนเวลา และลำดับความสำคัญของงานทั้งในระดับบุคคลและในระดับทีม และระดับองค์กร (Knowledge, Skills)

การประเมิน (Training evaluation)

  1. ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าอบรม โดยใช้แบบประเมินวัดความพึงพอใจ
  2. ประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการนำเสนอผลงานตาม Job Assignment

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ (Expected outcomes and benefits)

  1. ได้เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการวางแผนงาน จัดการเวลาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงตามสถานการณ์ของท่านเอง
  2. ขยายมุมมองเพิ่มทัศนคติเชิงProactiveเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาและการลำดับความสำคัญของงาน
  3. ได้พัฒนาทักษะและฝึกใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนงานและบริหารจัดการเวลา

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม (Contents)

    Effective Task & Time Management Mindset ( ขยายกรอบแนวคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบริหารจัดการเวลา )

                - ทำอย่างไรจึงจะสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล?

                - วิเคราะห์ภาพรวมในการใช้เวลาของตนเอง

                - “Eat that Frog” กินกบตัวนั้นซะ! (Conceptual thinking of time management) โดยBrian Tracy

    What is time management?

                - ปัจจุบันเราจัดสรรงาน และบริหารชีวิตของเราอย่างไร ?

                - เวลาทางกายภาพ (Physical Time) และทางจิตวิทยา (Psychological Time)

    Why is time management important?

                - สร้างวินัยความสมดุลในชีวิตและการทำงานด้วย Work Life Balance

                - Case study: ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วย “The Marshmallow Test” by Dr.Walter Mischel

                - 4 เทคนิคการแก้ปัญหา “ผัดวันประกันพรุ่ง”

    How can you improve time management?

                - Tools for time management เครื่องมือทรงพลังสำหรับบริหารจัดการเวลา

                       1. Goal Setting for Wheel of Life (วางแผนเป้าหมายที่สมดุล ทั้ง 8 ด้าน)

                       2. STREC (แบบฟอร์ม เทคนิคการเพิ่มคุณภาพงาน)

                              2.1 Simplify (การทำให้ง่าย)

                              2.2 Technology involved (การใช้เทคโนโลยี)

                              2.3 Re-arrangement (การจัดลำดับใหม่)

                              2.3 Eliminate (การขจัด)

                              2.4 Combine (การรวม)

                       3. 80/20 Rule (วิธีการเลือกงานสำคัญที่สุดที่ต้องทำ)

                       4. Black hole (วิธีการออกจากหลุมดำ)

                       5. Lean thinking (8 Wastes of Productivity วงล้อแห่งความสูญเปล่า)

                       6. Time Matrix Model (บริหารงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน)

    เทคนิค 2S (START and STOP) สู่การนำไปปรับใช้จริง

วิธีการฝึกอบรม (Training Methods)

   Classroom Learning

       - กิจรรม (Activity, Practice, Role Play, Discussion, Clip VDO, Game) 60%

       - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion Sharing) 10%

       - การบรรยาย (Description) 30%

Online Learning

       - กิจรรม (Activity, Practice, Role Play, Discussion, Clip VDO, Game) 40%

       - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion Sharing) 10%

       - การบรรยาย (Description) 50%

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ (Communication and Service Professionals) ด้วยเทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning )

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ระดับผู้จัดการสาขา, หัวหน้างานระดับ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร Effective Task & Time Management Techniques
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Effective Task &, Time Management Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) #เน้นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ เพื่อให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมาย