หลักสูตรอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Agent 101 Course

จำนวนคนดู 1389 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
 • Real Estate Agent Role & Responsibility บทบาทและหน้าที่ของนายหน้า ขอบเขตของการทำงาน รายการ บริการแบบมืออาชีพที่นำเสนอต่อลูกค้า และ จรรยาบรรณนายหน้า
 • Company Profile & Services จุดขายของบริการของบริษัทและทีมงานเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า
  การใช้ระบบเว็บไซต์ของบริษัท
 • Listing Types & Documentation ประเภทของการรับฝากขาย/ให้เช่า สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย/ให้เช่า และ workshop การกรอกสัญญาแต่งตั้ง
 • Condominium Resale & Rental Market การทำตลาดขายและเช่าคอนโดมีเนียม การวิเคราะห์ข้อมูลตลาด
  Comparative Marketing Analysis (CMA)
 • Land & Investment Property การทำตลาดขายทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินเปล่า อาคารพาณิชย์
  อพาร์ตเมนต์ การวิเคราะห์ ROI เบื้องต้นเพื่อการทำการตลาดและขาย
 • Mortgage Evaluation Guideline หลักการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน สำหรับลูกค้ารายย่อย
  และ ลูกค้าสวัสดิการข้าราชการ
 • Land Department Regulations, Transfer Fee & Tax การติดต่อสำนักงานที่ดิน ประเภทของเอกสารสิทธิ์ การคำนวณราคา ประเมินทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
 • Real Estate Purchase for Foreigners กฏหมายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับคนต่างชาติ และขั้นตอนและ เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ การกู้สินเชื่อของชาวต่างชาติ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อินเตอร์เนต, 24 เมษายน 2552, สัมมนาฟรี "มหาภัยพิบัติกำลังคืบคลานมา เวลาเหลือน้อย", อบรม มิถุนายน 2556, อบรม มิถุนายน, วิทยากรจาก วสท., อบรม สัมมนา ! เทคโนโลยีการออกแบบห้องสะอาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด