ฟรี!! สัมมนาเรื่อง\"มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบทะเบียนกลางทางธุรกิจ\"

จำนวนคนดู 1048 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารกิจการที่ดี, สภาวะทางเศรษฐกิจ, มัธยมศึกษาตอนปลาย, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ระบบมาตรฐาน ISO, ความรู้เรื่อง ISO ภายในองค์กร, JAMP Workshop on JAMP AIS, โรงงานนำร่อง JAMP AIS & JAMP MANAGEMENT GUIDELINE

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด