หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต ( Material Requirements Planning )

รหัสหลักสูตร: 67015

จำนวนคนดู 1048 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต ( Material Requirements Planning )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     MRP (Material Requirements Planning) คือ แผนหรือตารางความต้องการวัตถุดิบ (Items) ในแต่ละวันของการผลิต และตามสูตรการผลิต (Bill of Material: BOM) ของสินค้าหนึ่ง ๆ ดังนั้น MRP จึงขึ้นอยู่กับความต้องการวัตถุดิบจากสูตรการผลิตและตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ (dependent demand) เช่น แผนความต้องการขวดเปล่าเพื่อบรรจุน้ำอัดลม หรือ ฝาขวด, ฉลากปิดขวด, น้ำตาล และแก๊ส รวมถึงแผนความต้องการน้ำดิบบริสุทธิ์เพื่อนำไปกรองและผสมตามสูตรการผลิต โดยสามารถบรรจุขวดและวางลงในกล่องหีบห่อได้อย่างเพียงพอโดยตารางความต้องการวัตถุดิบหรือ MRP มีหัวข้อที่สำคัญคือ

1.Gross Requirements คือ จำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องการทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

2.Scheduled Receipts คือ ตารางการรับวัสดุที่ต้องการทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

3.Projected Stock Balance คือ จำนวนวัตถุดิบที่คาดหวังว่าต้องมีให้พร้อมเพื่อรองรับการผลิต ในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

4.Net Requirements คือ จำนวนวัตถุดิบที่ต้องการสุทธิทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

5.Planned Order Receipts คือ แผนการรับวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

6.Planned Order Releases คือ แผนการสั่งวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละวัน

     หัวข้อต่าง ๆเหล่านี้ล้วนนำมาใช้ในการสร้างตาราง MRP ให้เกิดความสมบูรณ์ โดยมีข้อมูลประกอบเพิ่มเติม คือ Lead time ของการจัดส่งสินค้าของแต่ละ Supplier และ ปริมาณสินค้าคงคลังที่นับได้ล่าสุดอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสามารถผลิตสินค้าและส่งมอบได้ทันตามที่ลูกค้ากำหนด

2.เพื่อลดเวลาการรอคอยวัตถุดิบจาก Supplier ที่มี Lead time การส่งมอบที่ยาวนานได้

3.ลดเวลาการ Downtime ของเครื่องจักรที่เกิดจากการป้อนวัตถุดิบไม่ทันหรือไม่เพียงพอ

4.ลดปริมาณและต้นทุนสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูปลงได้

5.ลดต้นทุนการผลิตสินค้าจากการผลิตแบบ Just in time (JIT)

6.ลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหา

7.ลดความแปรปรวนของการผลิตและแผนการผลิตประจำวัน

8.ลดปริมาณสินค้า Safety Stock

9.ลดพื้นที่การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ระบบ MRP (Material Requirements Planning) คืออะไร วัตถุประสงค์และประโยชน์

2.ระบบ MRP (Material Requirements Planning) และ S&OP (Sales and Operation Planning)

3.การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Customer Demand Forecasting) กับการพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)

4.การวิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขายสินค้า (Sales Predictive Analytics)

5.ขั้นตอนของกระบวนการทำระบบ MRP

6.ความแตกต่างระหว่าง MPS (Master Production Schedule) กับ MRP (Material Requirements Planning)

7.การคำนวณตาราง MRP (Master Production Schedule)

8.การตั้งสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material: BOM)

9.การคำนวณตาราง MRP (Material Requirements Planning)

10.MRP กับการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

11.ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Cost of Inventory)

12.ระบบ EOQ (Economic Order Quantity)

13.การหาจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point: ROP)

14.การกำหนดปริมาณสินค้าในคลังสินค้าเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock)

15.กลยุทธ์การวางแผนการผลิตและการจัดซื้อแบบ Just in Time (JIT for Planning & Purchasing)

รูปแบบการฝึกอบรม

•การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต ( Material Requirements Planning )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Material Requirements Planning, MRP กับการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง, ระบบ MRP, ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Cost of Inventory)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด