บุกตลาดอาเซียนและจีนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหลักสูตร: 27486

จำนวนคนดู 1563 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา ในการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและจีน ซึ่งเป็นตลาดสำคัญสำหรับไทยในบริบทการค้าในโลกปัจจุบัน
หัวข้ออบรมสัมมนา
"บุกตลาดอาเซียนและจีนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทรัพย์สินทางปัญญา, สภาผู้ส่งออก, TNSC, ตลาดอาเซียน, จีน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด