หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงาน สำหรับผู้นำ (The Power of Motivation for Super Leadership)

รหัสหลักสูตร: 30355

จำนวนคนดู 3313 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd        ผู้นำทีมงานถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ผู้นำจึงควรมีภาพลักษณ์หลักการการทำงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

หากผู้นำมีหลักการบริหารงานและการบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาจูงใจ

ในการบริหารงาน ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถดึงความรู้ ความสามารถ กระตือรือร้น

 มุ่งมั่นอุตสาหะออกมาใช้พัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ย่อมส่งผลให้ผลงานทีมงานบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

     หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรที่ผู้นำทุกคนควรได้รับการเพาะบ่ม ปลูกฝังพลังการกระตุ้นจูงใจ

ในทีมงาน ทำให้งานและทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเห็นได้เป็นรูปธรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ออเรียนทอล ฟินิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.)

www.ophconsultant.com

081-5875686 ,098-2900043หัวข้ออบรมสัมมนา


เทคนิคการจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย


จิตวิทยาการบริหารงาน บริหารคน


การจูงใจเชิงบวกและการจูงใจเชิงลบ


เทคนิค 7 Q เพื่อการจูงใจ


เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน


เทคนิคการบริหารงานในสภาวะขัดแย้ง


กรณีศึกษา องค์กร

28 กรกฎาคม 2559   (9.00 - 16.00 น.)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมแรงจูงใจ, motivation, อบรมฟรี, วิทยากรแรงจูงใจ, อบรมหัวหน้าผู้จัดการ, oriental phoenix

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด