หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์และบริการ Internet of Things (IoT) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE สำหรับผู้ฝึกสอน (NETPIE Train the Trainer Workshop)

จำนวนคนดู 1600 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์และบริการ Internet of Things (IoT) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE สำหรับผู้ฝึกสอน (NETPIE Train the Trainer Workshop)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 1. เพื่อสร้างบุคลากรภายในประเทศที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแพลตฟอร์มสื่อสาร NETPIE และการใช้งานในเทคโนโลยี IoT
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และขยายผลให้เกิดการใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสาร NETPIE ที่ทีมวิจัยเนคเทคได้พัฒนาขึ้นในวงกว้าง
 3. เพื่อให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things ได้รับการพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรม เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และแอปพลิเคชั่นด้าน IoT โดยผู้ประกอบการไทย
หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 • แนะนำเทคโนโลยี IoT แนวโน้มและโอกาสในการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม  
 • ทบทวนความรู้พื้นฐานและการโปรแกรมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
  • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
  • เรียนรู้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เช่น อุปกรณ์เซนเซอร์เข้ากับเครือข่าย
 • แนะนำ NETPIE และแนวคิดการพัฒนาด้วย Platform
  • หลักการทำงานของการรับส่งข้อมูลแบบ Publish/Subscribe
  • เรียนรู้ Microgear Library
  • เรียนรู้การบริหารจัดการแอปพลิเคชัน การยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิเพื่อใช้บริการ
 • เรียนรู้การพัฒนาอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานกับ NETPIE Platform
  • เรียนรู้การใช้งาน NETPIE Microgear Library กับฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Arduino, esp8266, NodeMCU ด้วยภาษาต่างๆ เช่น Nodejs,  Python, HTML5
  • เรียนรู้การใช้งาน NETPIE HTTP REST API
  • เรียนรู้การแสดงผลผ่านทาง Dashboard เช่น Freeboard
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: iot, netpie, developer, ไอโอที, เน็ตพาย, เทคโนโลยี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด